Par svarīgāko jaunajā ALLEA ziņu izdevumā Nr. 3 (19.11.2015.)

25-11-2015

Jaunākais Eiropas zinātņu akadēmiju federācijas (ALLEA) ziņu izdevums iepazīstina ar nesenajām federācijas vadības un pastāvīgo komisiju / darba grupu aktivitātēm, bet ne tikai (http://www.allea.org/Content/ALLEA/Newsletter/Newsletter_2015-3_final.pdf )

ALLEA prezidents G.Štoks savā Makkormika Eiropas lekcijā* „Apgaismība: neatliekams jautājums" Edinburgas Karaliskajā biedrībā š.g. 4. novembrī, apskatījis zinātņu akadēmiju lomu vēsturiskā griezumā, sākot ar Apgaismības laikmetu, un paudis viedokli, ka zinātnisku ieteikumu sniegšanu varētu histrioniski jeb teatrāli nosaukt par „moderno apgaismību". Viņš veltījis īpašu uzmanību tam, ka tieši šajā laikā Eiropas akadēmiju konsorcijs, kuru veido 5 organizācijas (Academia Europaea**, ALLEA**, EASAC**, Euro-Case un FEAM) sadarbībā ar Eiropas Komisiju izstrādā jaunu zinātnisku konsultāciju/ ieteikumu sniegšanas sistēmu (scientific advice mechanism, SAM), kas būs svarīgs ieguldījums Eiropas politikas efektivitātes uzlabošanā (skat. arī informāciju LZA mājas lapā 14.05.2015 „Eiropas Akadēmiju organizācijas atzinīgi vērtē prezidenta Junkera piedāvājumu akadēmijām aktīvi iesaistīties jaunajā sistēmā, kas nodrošinās Eiropas Komisiju ar neatkarīgu zinātnisko viedokli").

G. Štoka lekcijas noslēgumā uzsvērts, ka akadēmijām ir ne vien mandāts, bet arī pienākums saglabāt, izskaidrot un padarīt cik vien iespējams plaši pieejamu Eiropas kultūras mantojumu un parādīt tā saistību ar pasaules kultūras mantojumu.

Šajā ALLEA ziņu izlaidumā augstākminētajai jaunajai zinātnisko konsultāciju / ieteikumu sniegšanas sistēmai (SAM) veltīta plaša informācija, ieskaitot aizskatuves interviju ar jaunizveidotajai Augsta līmeņa ekspertu kopai (High Level Group of scientific advisors, HLG) piesaistītās darba grupas vadītāju Johannesu Klumperu.

Viena lappuse veltīta darbam, ko veic ALLEA Intelektuālo īpašumtiesību pastāvīgā komisija, kas pavisam nesen nāca klajā ar papildinātu ziņojumu par patentu sistēmas stāvokli Eiropas Savienībā (On the Status of the Patent System of the European Union, pieejams http://www.allea.org/Content/ALLEA/IPR/Supplementary%20Statement_Open%20Access_FINAL.pdf).

Varam iepazīties ar notikumu attīstību saistībā ar ALLEA un Vācijas Zinātņu akadēmiju apvienības šā gada maijā publicēto Pārskatu un analīzi par humanitāro un sociālo zinātņu pētījumiem Eiropas zinātņu akadēmijās un saistītās pētnieciskās organizācijās (Survey and Analysis of Basic Social Science and Humanities Research at the Science Academies and related Research Organisations of Europe, projekta nosaukuma saīsinājums angliski SASSH). No Latvijas šajā pētījumā piedalījās Turaidas muzejrezervāts, Rēzeknes augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Jūras akadēmija, Latvijas Zinātņu akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (kopā raksturoti 9 projekti). Ziņu izdevumā lasām, ka darbs šajā virzienā tiks turpināts, tuvāko 18 mēnešu laikā izstrādājot akadēmiju interneta portālu.


* Makkormika Eiropas lekcija (The MacCormick European Lecture) šādi nosaukta par godu mūžībā aizgājušajam profesoram seram N. Makkormikam (Neil MacCormick, FBA FRSE) par viņa ieguldījumu Skotijas un Eiropas politikas veidošanā un viņa starptautiskajām aktivitātēm Edinburgas Karaliskās biedrības labā.

** Latvijas Zinātņu akadēmija ir ALLEA (Eiropas zinātņu akadēmiju federācija) un EASAC (Eiropas Savienības zinātņu akadēmiju konsultatīvā padome) dalībakadēmija; LZA ir pārstāvēta Academia Europaea (6 LZA locekļi).

Powered by Elxis - Open Source CMS