Valsts emeritētie zinātnieki – sociālās zinātnes

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki – sociālās zinātnes

Uzvārds, vārds

Zin.grāds

VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. APSĪTIS Romāns

Dr.jur.

2019.

1. *BEĻČIKOVS Jakovs*

Dr.h.ekon.

1998.

2. *BONDARS Arvīds*

Dr.ekon.

2006.

3. FORANDS Ilgvars

Dr.ped.

2006.

4. *GAMRATS-KUREKS Leonīds*

Dr.h.ekon.

1997.

5. GARLEJA Rasma

Dr.h.ped.

2008.

6. GRĀVĪTIS Uldis

Dr.ped.

2019.

7. *GUĻĀNS Pēteris*

Dr.h.ekon.

1997.

8. KALNIŅŠ Arnis

Dr.h.ekon.

2005.

9. *KEIRĀNS Leonīds*

Dr.h.ped.

1996.

10. KRASTIŅŠ Oļģerts

Dr.h.ekon.

2005.

11. LIEĢENIECE Daina

Dr.h.ped.

2006.

12. *LĪBERMANIS Georgs*

Dr.ekon.

2000.

13. *MENCIS Jānis*

Dr.h.ped.

1997.

14. *POKULIS Jānis*

Dr.h.ped.

2004.

15. *PORIETIS Jānis*

Dr.h.ekon.

1997.

16. *RATKĒVIČA Aina*

Dr.h.ekon.

1997.

17. RUMPĀNS Jānis

Dr.ekon.

2006.

18. *STRAUTIŅŠ Jānis*

Dr.h.ekon.

2003.

19. *ŠPOĢIS Kazimirs*

Dr.h.ekon.

2003.

20. *TREIJS Benjamiņš*

Dr.h.ekon.

1996.

21. *VEDĻA Aleksandrs*

Dr.h.ekon.

2008.

22. *ZELMENIS Voldemārs*

Dr.h.c.ped.

1998.

23. ŽIVITERE Marga

Dr.ekon. 2015.

24. ŽOGLA Irēna

Dr.h.ped. 2019.

25. *ŽUKOVS Leonards*

Dr.h.ped.

2004.

* - miruši

Pēdējā atjaunošana 3-06-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS