Eiropas zinātņu akadēmiju federācija (ALLEA) publicē ziņojumu Par Eiropas Savienības patentu sistēmas stāvokli

20-01-2016

Eiropas zinātņu akadēmiju federācijas (angliski saīsin. ALLEA) pastāvīgā darba grupa ir sagatavojusi ziņojumu „Eiropas Savienības patentu sistēmas stāvoklis (On the Status of the Patent System of the European Union)". (publicēts 2015. gada novembrī un pieejams interneta adresē http://www.allea.org/Pages/ALL/4/846.bGFuZz1FTkc.html)

Ziņojums aicina dalībvalstis un Eiropas amatpersonas veikt pasākumus, kas turpmāk atvieglotu vienota spēka Eiropas patentu reģistrāciju. Tas īpaši akcentē nepieciešamību koordinēt dalībvalstu pievienošanos līgumam par Vienoto patentu tiesu (Unified Patent Court Agreement) un vērš uzmanību uz turpmākām darbībām, lai veiksmīgi ieviestu ES patentu sistēmu. Pavisam 25 Eiropas Savienības dalībvalstis, tostarp arī Latvija, 2013. gada 19. februārī ir parakstījušas līgumu par Vienoto patentu tiesu.

ALLEA ekspertu grupa ir izteikusi gatavību vajadzības gadījumā diskutēt par šo tematu padziļināti.

Eiropas zinātņu akadēmiju federācija (ALLEA) apvieno 57 zinātņu akadēmijas no vairāk kā 40 Eiropas valstīm (angliski pilns nosaukums European Federation of Academies of Sciences and Humanities). ALLEA ir nozīmīgākā iesaistītā puse Eiropas zinātnes politikas veidošanas un īstenošanas procesos. Papildinformāciju par ALLEA, par tās darbību un lejupielādēt turpmākos ALLEA paziņojumus, apmeklējiet mājaslapu (http://www.allea.org)

Powered by Elxis - Open Source CMS