Valsts emeritētie zinātnieki – ķīmija

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki – ķīmija

Uzvārds, vārds

Zin.grāds

VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. *ANDERSONS Andris*

Dr.h.ķīm.

2005.

2. *AŠAKS Jānis*

Dr.ķīm.

2006.

3. AVOTIŅŠ Fricis

Dr.h.ķīm.

2004.

4. AVOTS Alnis

Dr.ķīm.

2007.

5. *BANKOVSKIS Juris*

Dr.h.ķīm.

1997.

6. BIZDĒNA Ērika

Dr.ķīm.

2019.

7. BRUNERE Vera

Dr.ķīm.

2008.

8. *ČIPĒNS Gunārs*

Dr.h.ķīm.

2002.

9. DIŽBITE Tatjana

Dr.h.ķīm.

2019.

10. DOBELE Gaļina

Dr.h.ķīm.

2019.

11. *DOMBURGA Gaļina*

Dr.ķīm.

1998.

12. *DRĒĢERIS Jānis*

Dr.h.ķīm.

2001.

13. DUBURS Gunārs

Dr.h.ķīm.

2002.

14. *DUMPIS Teodors*

Dr.ķīm.

2005.

15. DZELME Jānis Uldis

Dr.h.ķīm.

2005.

16. *ERIŅŠ Pēteris*

Dr.h.ķīm.

2001.

17. FLEIŠERS Mendels

Dr.ķīm.

2019.

18. *GAVARS Romualds*

Dr.ķīm.

2005.

19. GRĀVĪTIS Jānis

Dr.h.ķīm.

2019.

20. *GUDRINIECE Emīlija*

Dr.h.ķīm.

1996.

21. *JANSONS Edgars*

Dr.h.ķīm.

1996.

22. *JEREMEJEVS Anatolijs*

Dr.h.ķīm.

2007.

23. *KADEKA Valērija*

Dr.ķīm.

1998.

24. *KADIŠA Valentīna*

Dr.ķīm.

2008.

25. KALNIŅA Ināra

Dr.ķīm.

2007.

26. KALVIŅŠ Ivars

Dr.h.ķīm.

2019.

27. KAMPARS Valdis

Dr.h.ķīm.

2017.

28. KARLIVĀNS Gatis

Dr.ķīm.

2008.

29. *KARLIVĀNS Vladimirs*

Dr.h.ķīm.

1996.

30. KATKEVIČS Juris

Dr.ķīm.

2019.

31. *KĀRKLIŅA Aina*

Dr.ķīm.

2003.

32. KONSTANTS Zigurds

Dr.h.ķīm.

1998.

33. KRAUZE Aivars

Dr.ķīm.

2017.

34. *LAGZDIŅŠ Edgars*

Dr.ķīm.

2006.

35. LEITE Ludmila

Dr.h.ķīm.

2004.

36. LIEPIŅŠ Edvards

Dr.h.ķīm. 2015.

37. *LĪDAKA Marģeris*

Dr.h.ķīm.

1998.

38. *LOKENBAHA Asja*

Dr.ķīm.

1998.

39. LOKMANE Edīte

Dr.ķīm.

2008.

40. LOĻA Daina

Dr.ķīm. 2015.

41. *MARKAVA Elga*

Dr.ķīm.

2006.

42. *MAŽEIKA Ilona*

Dr.ķīm.

2006.

43. *MEIROVICS Imants*

Dr.ķīm.

2002.

44. *MEŽARAUPS Gunārs*

Dr.h.ķīm.

1997.

45. MILLERS Tālis

Dr.ķīm.

2001.

46. *MOŽEIKO Lidija*

Dr.ķīm.

2007.

47. *OSIPOVS Leonīds*

Dr.h.c.ķīm.

1997.

48. *PAUKŠS Pēteris*

Dr.h.ķīm.

1997.

49. *PAULIŅŠ Jānis*

Dr.ķīm.

2008.

50. *PELČERS Juris*

Dr.ķīm.

2006.

51. *POLIS Jānis*

Dr.ķīm.

2000.

52. PORMALE Milda

Dr.ķīm.

2014.

53. PURINA Larisa

Dr.ķīm.

2006.

54. *PURIŅŠ Bruno*

Dr.h.ķīm.

2000.

55. PUTNIŅŠ Jānis

Dr.ķīm.

1998.

56. RENHOFA Regīna

Dr.ķīm.

2019.

57. *ROMADĀNE Iraida*

Ķīm.z.d.

1998.

58. RUPLIS Augusts

Dr.h.ķīm.

2003.

59. SEDMALE Gaida

Dr.ķīm.

2014.

60. *SEDMALIS Uldis*

Dr.h.ķīm.

2000.

61. SIMONJANA Svetlana

Dr.ķīm.

2006.

62. SLAVINSKA Valentīna

Dr.h.ķīm.

2003.

63. STIRNA Uldis

Dr.h.ķīm.

2017.

64. STONKUS Vladislavs

Dr.ķīm.

2019.

65. *STRAKOVA Inta*

Dr.ķīm.

2017.

66. *STRAKOVS Andris*

Dr.h.ķīm.

2004.

67. STŪRIS Aivars

Dr.h.ķīm.

1998.

68. *SVIKLE Dzidra*

Dr.ķīm.

2003.

69. *ŠVARCA Jevgenija*

Dr.h.ķīm.

1996.

70. TELIŠEVA Gaļina Dr.h.ķīm. 2017.

71. TIRZĪTIS Gunārs

Dr.ķīm.

2005.

72. TĪLIKA Vija

Dr.ķīm.

2008.

73. ULDRIĶIS Jānis

Dr.ķīm. 2015.

74. VALTERS Raimonds

Dr.h.ķīm. 2015.

75. VEDERŅIKOVS Nikolajs

Dr.h.ķīm.

2000.

76. VEINBERGS Grigorijs

Dr.h.ķīm.

2014.

77. *VENTERIS Kārlis*

Dr.h.ķīm.

2003.

78. VĒVERIS Oļģerts

Dr.ķīm.

2005.

79. VĪGANTE Brigita

Dr.ķīm.

2017.

80. VĪTIŅA Ingrīda

Dr.h.ķīm. 2015.

81. *ZAĶIS Ģirts*

Dr.h.ķīm.

2005.

82. *ZELČĀNS Gunārs*

Dr.ķīm.

2006.

83. ZICĀNE Daina

Dr.ķīm.

2019.

84. ZICMANIS Andris

Dr.h.ķīm.

2014.

* - miruši

 

Pēdējā atjaunošana 18-04-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS