PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2016. GADĀ

8-02-2016

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru / institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vairākas LZA partnerakadēmijas (piem. Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Izraēlas ZA u.c.) atbalsta īstermiņa mobilitātes vizītes neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml. Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana ar savas zinātnes nozares kolēģiem, darbs bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskās konferencēs; pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Mobilitātes vizīšu kārtību nosaka LZA Valdes apstiprinātie „Noteikumi par Latvijas zinātnieku īstermiņa mobilitātes vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros", kas atrodami LZA mājas lapas http://www.lza.lv sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība.

NB! Lūdzu ņemiet vērā, ka sadarbībā ar Bulgārijas, Polijas un Ungārijas zinātņu akadēmijām prioritāras ir vizītes divpusējo sadarbības projektu izpildei, taču atbalstītas tiek arī individuālas vizītes. Savukārt jaunais līgums starp LZA un Čehijas ZA (parakstīts 2015. gada decembrī) paredz atbalstu tikai kopīgiem projektiem (ilgums -3 gadi). 2016. gadā tiks izsludināta pieteikšanās jauniem projektiem sadarbībā ar ungāru zinātniekiem. Lūdzam sekot jaunumiem LZA mājas lapā sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība.

Par vizīšu finansiālo pusi. Akadēmijas pielieto izmaksu sadales modeli, proti, LZA partnerakadēmija nodrošina finansiāli Latvijas zinātnieka uzturēšanos konkrētajā valstī (samaksā viesnīcas vai tml. izdevumus un līgumā paredzēto dienas naudu) atbilstoši vizītes darba programmai. Svarīgi: vizītes dalībniekam pašam jārisina starptautiskā transporta biļešu samaksas jautājums. LZA, savukārt, nodrošina partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos Latvijā un saskaņo zinātnisko programmu. Vieszinātnieki, kas ierodas LZA sadarbības līgumu ietvaros, galvenokārt tiek izmitināti Akadēmijas viesu istabās 14. stāvā.

Lūdzam iesniegt pieteikumus 2016. gada vizītēm līdz 10. aprīlim (ja uz kādu no valstīm gada kvota nebūs piepildīta, pieteikumus pieņemsim līdz 2016. gada 1. oktobrim). Informācijai tel. 67227391, mob. 26478619 vai e-pasts: .

LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi

Nr. p.k.

 

LZA partnerinstitūcija - zinātņu akadēmija (ZA)

Apmaiņu kvota vai pēc vienošanās (***)

 

Īpaši nosacījumi un ieteikumi

2015. gadā izmantoto dienu (vizīšu)skaits

No Latvijas

Uz Latviju

1

Austrijas ZA

***

Tikai Austrijas ZA institūti

-

-

2

Baltkrievijas NZA

50 dienas

 

-

28 (3)

3

Berlīnes-Brandenburgas ZA

6 nedēļas

Tikai kopprojekti

-

-

4

Bulgārijas ZA

12 nedēļas

 

24 (4)

66 (8)

5

Čehijas ZA

 

Tikai kopprojekti

8 (2)

18 (3)

6

Gruzijas ZA

4 nedēļas

 

-

-

7

Igaunijas ZA

75 dienas

 

28 (3)

47 (6)

8

Itālijas Nacionālā ZA

60 dienas

 

-

-

9

Izraēlas ZA

6 nedēļas

 

-

-

10

Lietuvas ZA

75 dienas

 

18 (4)

63 (14)

11

Melnkalnes ZA

21 diena

 

-

-

12

Polijas ZA

100 dienas

 

21 (4)

98 (7)

13

Slovākijas ZA

21 diena

 

-

-

14

Ukrainas NZA

30 dienas

 

-

-

15

Ungārijas ZA

7+7 dienas

1 vizīte (proj.)

1 vizīte (ind.)

6 (1)

7 (1)

16

Zviedrijas Hum. ZA

28 dienas

 

7 (1)

-

 

KOPĀ:

 

 

112 (19)

327 (42)

LZA partnerakadēmijas, ar kurām par zinātnieku apmaiņu jāvienojas īpaši: Austrijas ZA, Azerbaidžānas NZA, Saksijas ZA , Francijas ZA, Slovēnijas ZA, Somijas ZA.

 

A. Draveniece
LZA Starptautiskie sakari

Pēdējā atjaunošana 8-02-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS