Valsts emeritētie zinātnieki - bioloģija, ģeogrāfija un ģeoloģija

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki - bioloģija, ģeogrāfija un ģeoloģija

Uzvārds, vārds Zin.grāds VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. ĀBELE Gaida

Dr.biol.

2015.

2. ĀBOLTIŅŠ Ojārs

Dr.h.geol. 2006.

3. AFANASJEVA Gaļina

Dr.biol. 2008.

4. *AIVARS Juris Imants*

Dr.habil.biol.

2015.

5. *ANDRUŠAITIS Gunārs*

Dr.biol.

2003.

6. AUZĀNE Svetlana

Dr.biol. 2005.

7. BALODIS Valdis Ģirts

Dr.h.biol. 2005.

8. *BAUMANE Viktorija*

Dr.h.biol. 1996.

9. BAUMANIS Ervīns

Dr.h.biol. 1998.

10. BEĶERE Valentīna

Dr.h.biol. 1996.

11. *BEĶERS Mārtiņš*

Dr.h.biol. 2000.

12. BELDAVA Inta

Dr.biol. 1998.

13. *BELICKA Ina*

Dr.biol. 2003.

14. BRANGULIS Jānis

Dr.geol. 2006.

15. *BRIEDIS Juris*

Dr.biol. 2007.

16. BUIĶIS Indulis

Dr.biol. 2003.

17. CIMDIŅŠ Pēteris

Dr.h.biol. 2007.

18. ČAPENKO Svetlana

Dr.habil.biol.

2015.

19. ČUDARE Zigrīda

Dr.biol. 2006.

20. *DANILĀNS Igors*

Dr.h.geol. 2003.

21. EBERHARDS Guntis

Dr.h. ģeogr 2014.

22. *INDULĒNA Mūza*

Dr.biol. 2001.

23. *JĀKOBSONS Jūlijs*

Dr.h.c.biol. 1996.

24. *KANELE Ilze*

Dr.biol.

2006.

25. *KĀRKLIŅŠ Romāns*

Dr.h.biol. 1997.

26. *KAVACS Guntis*

Dr.biol. 2008.

27. *KLINCĀRE Anna*

Dr.biol. 1998.

28. *KONDRATOVIČS Rihards*

Dr.h.biol. 1998.
29. KOZLOVSKA Tatjana Dr.h.biol. 2019.

30. *KREICBERGS Oļģerts*

Dr.biol. 1998.

31. *KREILIS Modris*

Dr.h.biol. 1998.

32. KRŪMIŅA Astrīda

Dr.h.biol. 2006.

33. *KUKAINE Rita*

Dr.h.biol. 1996.

34. *KURŠS Visvaldis*

Dr.h.geol. 2000.

35. LAIVIŅŠ Māris

Dr.h.geogr., Dr.biol. 2019.

36. *LANGENFELDS Valdemārs*

Dr.h.biol. 1997.

37. LIEPIŅŠ Gunārs

Dr.biol. 2003.

38. *LOŽA Valts*

Dr.h.c.biol. 1996.

39. *MAURIŅA Helēna*

Dr.h.biol. 1996.

40. *MAURIŅŠ Arturs*

Dr.h.biol. 1996.

41. MEIRENA Dainuvīte

Dr.biol. 2008.

42. MELECIS Viesturs

Dr.biol. 2019.

43. *MILLERS Arnolds*

Dr.biol. 1998.

44. MUCENIECE Ruta

Dr.h.biol. 2014.

45. MIŠKE Irina

Dr.biol. 2007.

46. OZOLIŅA Gundega

Dr.biol. 1998.

47. *OZOLIŅA Ruta*

Dr.h.c.biol. 1997.

48. *OZOLIŅŠ Pēteris*

Dr.h.biol. 1997.

49. OZOLS Antons

Dr.h.biol. 1996.

50. PITERĀNS Alfons

Dr.h.biol. 2001.

51. RAIPULIS Jēkabs

Dr.biol. 2008.
52. RAPOPORTS Aleksandrs Dr.h.biol. 2017.
53. RAŠALS Īzaks Dr.h.biol. 2017.

54. *RIKMANIS Māris*

Dr.h.biol. 2005.

55. RIPA Alfreds

Dr.biol. 2019.

56. ROMANOVSKA Olga

Dr.h.biol. 1997.

57. RUKLIŠA Maija

Dr.h.biol. 2014.

58. *RUPAIS Amands*

Dr.h.biol. 1997.

59. *SLOKA Jānis*

Dr.biol. 1998.

60. *SPURIS Zandis*

Dr.h.biol. 1997.

61. *ŠVINKA Nora*

Dr.h.biol. 2005.

62. *TABAKA Laima*

Dr.biol. 1998.
63. *TIHOMIROVA Laima* Dr.biol. 2017.

64. *UPĪTIS Valdis*

Dr.h.biol. 1996.

65. *VALTNERIS Arnolds*

Dr.h.biol. 1996.

66. VĒRIŅŠ Aldonis

Dr.h.c.biol. 2005.

67. *VĪKSNE Jānis*

Dr.biol. 2014.

68. VIMBA Edgars

Dr.biol. 1998.
69. VĪNA Ilmāra Dr.biol. 2017.

70. *VISMANIS Kārlis*

Dr.biol. 2004.

71. VULFA Līvija

Dr.biol. 2008.

72. *ZARIŅA Dzidra*

Dr.biol. 2004.
73.  ZENKEVIČS Henriks Dr.h.biol.  2019.

74. *ZVIRGZDS Andris*

Dr.biol. 2006.

* - miruši

 

Pēdējā atjaunošana 3-04-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS