Jauni valsts emeritētie zinātnieki

27-06-2008

Izraksts no Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2008.gada 6.jūnija lēmuma Nr.17

Pamatojoties uz LR MK Nolikumu par valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma piešķiršanu, Valsts emeritēto zinātnieku padome 2008.gada 6.jūnijā, izskatījusi 55 VEZ nosaukuma pretendentu iesniegtos pieteikumus, nolēma:

 

I Saskaņā ar aizklātās balsošanas rezultātiem valsts emeritētā zinātnieka (VEZ) nosaukumu piešķirt 34 zinātniekiem:

1. Dr.biol. Gaļina AFANASJEVA

18. Dr.sc.ing. Voldemārs LABRENCIS

2. Dr.med. Svetlana ANDRĒJEVA

19. Dr.sc.ing. Silvija LAGZDIŅA

3. Dr.med. Biruta BARKĀNE

20. Dr.chem. Edīte LOKMANE

4. Dr.habil.sc.ing. Jēkabs BARKĀNS

21. Dr.biol. Dainuvīte MEIRENA

5. Dr.agr. Andris BITE

22. Dr.chem. Jānis PAULIŅŠ

6. Dr.med.vet. Jānis BLŪZMANIS

23. Dr.biol. Jēkabs RAIPULIS

7. Dr.chem. Vera BRUNERE

24. Dr.med. Irēna RĒVELE

8. Dr.habil.sc.ing. Felikss BULAVS

25. Dr.sc.ing. Līga SKUDRA

Dr.med. Anda DAUVARTE

26. Dr.agr. Jānis STRAUME

10. Dr.phys. Vilis EGLĪTIS

27. Dr.phys. Jeļena ŠILOVA

11. Dr.habil. paed. Rasma GARLEJA

28. Dr.chem. Vija TĪLIKA

12. Dr.habil.sc.ing.Jānis GREIVULIS

29. Dr.habil.oec. Aleksandrs VEDĻA

13. Dr.habil.agr. Guntars GRĪNBLATS

30. Dr.phys. Boriss VEICS

14. Dr.chem. Valentīna KADIŠA

31. Dr.med. Rasma VĪTOLIŅA

15. Dr.chem. Gatis KARLIVĀNS

32. Dr.sc.ing. Arnolds VĪTOLS

16. Dr.biol. Guntis KAVACS

33. Dr.biol. Līvija VULFA

17. Dr.sc.ing. Rita KLEINE

34. Dr.agr. Igors ZAKKE

II. Noteiktajā kārtībā no 2008.gada 1.jūlija sākt mūža granta izmaksu augstāk minētajiem zinātniekiem.

Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs R. Valters

Pēdējā atjaunošana 27-06-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS