LZA, a/s “Latvijas Gāze” un Latvijas Izglītības fonda balvu 2008. gada laureāti

27-06-2008

17. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijā kārtējo reizi Latvijas Zinātņu akadēmijas, a/s “Latvijas Gāze” un Latvijas Izglītības fonda balvas zinātnē par pētījumiem gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs, kā arī sirds ķirurģijas un kardioloģijas zinātnēs pasniedza diviem ievērojamiem zinātniekiem. Divas stipendijas kā stimulu turpmākajiem pētijumiem saņēma arī topošie zinātnieki, doktoranti.

LZA korespondētājlocekļa profesora Dr. habil. sc. ing. Pētera Šipkova vārds enerģētikas zinātniekiem un Rīgas Tehniskās universitātes studentiem ir ļoti labi pazīstams. Viņš ir Fizikālās enerģētikas institūta laboratorijas vadītājs, 147 zinātnisko publikāciju, to skaitā trīs monogrāfiju, autors. Viņa vadībā aizstāvētas 5 doktora disertācijas un 18 maģistra darbi. Profesora zinātniskās intereses ir saistītas ar atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, kombinētās elektroapgādes sistēmām, kurināmā un enerģijas bilances optimizāciju. Sadarbībā ar Dānijas speciālistiem Aizkrauklē uzstādīts Baltijā lielākais Saules kolektors, Enerģijas resursu laboratorijā izmēģināti bezreduktora vēja ģeneratoru eksperimentālie paraugi. Tagad darbu kopa “Energoresursu racionālas izmantošanas pētījumi Latvijā” novērtēta ar LZA, a/s “Latvijas Gāze” un Latvijas Izglītības fonda balvu par izcilu devumu savā nozarē.

Otrs vecmeistars ir ne mazāk ievērojams, viņam visdziļāko pateicību izsaka simtu un simtu mazuļu vecāki, jo nav aprakstāmas ciešanas un izmisums, kādu pārdzīvo vecāki, uzzinot, ka viņu bērniņš piedzimis ar iedzimtu sirdskaiti. Profesors Dr. habil. med. Aris Lācis ir Valsts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikas vadītājs, 335 zinātnisku publikāciju, tai skaitā trīs monogrāfiju, kā arī 13 izgudrojumu autors. Viņa vadībā top septiņas doktorta disertācijas. Balvu kardioloģijas nozarē prof. A. Lācis saņēma par mūža ieguldījumu.

Inženierzinātņu maģistre, RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta 3. kursa doktorante Tatjana Odiņeca ar savu promocijas darbu “Primāro enerģijas resursu optimizācija koģenerējošiem siltuma avotiem” (zinātniskais vadītājs prof. Dr. sc. ing. Viktors Zēbergs), ja tā var teikt, iziet finiša taisnē. Jau gadu viņa ir SIA “Gāze Komunālserviss” projektu grupas vadītāja, publicējusi savu pētījumu rezultātus un piedalījusies starptautiskās konferencēs.

Doktoranta stipendija kardiozinātnēs piešķirta LU Kardioloģijas institūta internistei kardioloģei Sandai Jēgerei par darbu “Intravaskulārās ultraskaņas pielietojums un standartizācija aterosklerotiskās plāksnes un neointīmas novērtēšanā sarežģītos koronāris bojājumos”. Viņas medicīnas doktora darba zinātniskais vadītājs ir Dr. med. Andrejs Ērglis un tas veltīts intravaskulārās ultraskaņas metodes (IVUS) standartu izstrādei un to atbilstībai klīniskiem iznākumiem. Sandra ir 34 publikāciju un tēžu autore.

Apcerējis zinātnes senumu un bezgalību, a/s “Latvijas Gāze” Valdes priekšsēdētājs Dr. Adrians Dāvis novēlēja kā laureātiem, tā visiem klātesošiem labi nolīgot un sekmīgi turpināt iesākto. Pēc tam, kā parasts, fotografēšanās un dzīvas diskusijas neformālos apstākļos.

Z. K.

Powered by Elxis - Open Source CMS