Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas dabaszinātņu akadēmijas apvienību turpmāk vadīs akadēmiķe B.Rivža

27-06-2008

lmzn_asambl.JPG
Apvienības prezidents akadēmiķis Kristians Hera (Rumānija) nodod Apvienības prezidenta pilnvaras akadēmiķei Baibai Rivžai
Norisinājusies Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības Ģenerālasambleja un saistītais seminārs “Atjaunojamie enerģijas resursi, produkcija un tehnoloģijas”. Par Apvienības prezidenti līdz 2010.gadam ievēlēta akadēmiķe Baiba Rivža

Š.g. 28.–31.maijā Latvijā norisinājās Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (turpmāk – Apvienība) V Ģenerālasambleja (turpmāk – Asambleja) un saistītais seminārs “Atjaunojamie enerģijas resursi, produkcija un tehnoloģijas”. Līdz ar Asamblejas organizēšanu Latvija ir ieguvusi Apvienības prezidējošās valsts statusu līdz 2010.gadam un par Apvienības prezidenti ievēlēta Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža. Par Apvienības viceprezidējošo valsti ir nominēta Ukraina. Latvija kā prezidējošā valsts ir atbildīga par Apvienības statūtos ietverto uzdevumu izpildi, sadarbības nodrošināšanu ar Eiropas Komisiju un citām saistītajām institūcijām, koordinācijas pasākumu nodrošināšanu starp Apvienības dalībvalstīm, jaunu dalībvalstu piesaistīšanu, kā arī Apvienības mājas lapas www.euracadagri.org uzturēšanu.

Asamblejas laikā ar uzrunu uzstājās Apvienības prezidents 2006.–2008.gadā un vienlaicīgi arī Rumānijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis Kristians Hera (Cristian Hera), LR Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze, kā arī Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža, kura sveica klātesošos arī ar LR izglītības un zinātnes ministres, profesores Tatjanas runu. Asamblejas plenārsēdē ar referātiem uzstājās Juris Ekmanis, Vāgeningas universitātes (Nīderlande) Huberts Spierts, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Gints Birzietis. Ģenerālasamblejas semināra bija iespēja iepazīties ar 7 ziņojumiem, kā arī 16 stenda rātiem. Visi ziņojumi ir publicēti Asamblejas ietvaros rakstu krājumā “Renewable Energy Resources, Production Technologies” .

Asamblejas otrajā dienā dalībniekiem bija iespēja Latvijas Lauksaimniecības universitatātes (turpmāk dību, apskatīt LLU mācību un pētījumu saimniecības jauno slaucamo govju fermu un biogāzes ražotni, kā arī ar Latvijas Valsts augļkopības institūta darbu un ceriņu dārzu.

Apvienība aptver 18 dalībvalstu – Baltkrievijas, Horvātijas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, tuvas, Moldovas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Ukrainas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas vai līdzīgas institūcijas.

Apvienības galvenie mērķi ir:

– veicināt akadēmisko sadarbību lauksaimniecības, pārtikas drošības un citos nozīmīgos jautājumos;
– veicināt zināšanu izplatīšanu, jaunu tehnoloģiju, inovāciju un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu;
– veicināt informācijas apmaiņu starp partnerorganizācijām;
– veicināt sadarbību starp zinātniekiem visā pasaulē;
– sniegt padomus un rekomendācijas politikas veidošanā iesaistītajām institūcijām.

Apvienības Asamblejas organizēšanai finansiālu atbalstu sniedza LR Zemkopības ministrija, kā arī LR Izglītības un zinātnes ministrija.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre I.Brence

Pēdējā atjaunošana 27-06-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS