LZA goda doktors Nikolajs Džavahišvili saņem LR Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu

6-06-2016

26. maijā Latvijas vēstniecībā notika svinīga Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces tikšanās ar Gruzijas Latviešu biedrību AVE SOL. Savā uzrunā Saeimas priekšsēdētāja pateicās biedrībai un visiem latviešiem Gruzijā par viņu ieguldījumu Latvijas vārda spodrināšanā Gruzijā un abu valstu, un tautu draudzības saišu stiprināšanā. I. Mūrniece klātesošajiem pastāstīja par Latvijas aktualitātēm politikā, ekonomikā un sadarbībā ar latviešu diasporu ārvalstīs, un pasniedza Saeimas prezidija Atzinības rakstus Latvijas vēstniecei Elitai Gavelei un biedrības AVE SOL priekšsēdētājai Regīnai Jakobidzei.

Pasākuma laikā par nopelniem Latvijas-Gruzijas attiecību stiprināšanā vēstniece E. Gavele pasniedza Ārlietu ministrijas Atzinības rakstus Dr. habil. profesoram Niko Džavahišvili, latviešu biedrības AVE SOL aktīvistei Nonnai Gabilajai un Suhumi Valsts universitātes Ārlietu departamenta vadītājai Indirai Džaganijai. Savukārt vēstnieces Atzinības raksti tika piešķirti Tamārai Kolbaiai, Temuram Buzaladzem, Vijai Svanidzei, Davidam Megrelišvili, Gelam Bolkvadzem, Irinai Košoridzei, Regīnai Jakobidzei, Badri Goguadzem, Mikhailam Aidinovam, Karlo Tskitishvili, Giorgijam Mirtskhulavam un Zurabam Darčiašvili.

http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/vestniecibu-zinas/53789-saeimas-priekssedetaja-vestnieciba-tiekas-ar-gruzijas-latviesu-biedribu

Powered by Elxis - Open Source CMS