SVEICAM!

27-06-2008

Rīgā, 2008. gada 20. jūnijā

Akadēmiķei Dr. habil. philol.

Ilgai Jansonei

Ļoti cienītā Jansones kundze!

Latvijas Zinātņu akadēmijas saimes vārdā suminām Jūs pirmajā lielajā dzīves jubilejā! Esam gandarīti par Jūsu paveikto, vēlam jaunus panākumus nākotnē un ticam, ka tādi būs par labu latviešu valodniecībai un zinātnes organizācijai Latvijā. Lai Jūsu enerģija un dzīvesprieks ir tiem garantija.

Tomēr atrast brītiņu laika pārdomām un padziļinātai pašapcerei nekad nav par ļaunu. Būtībā no šādām pārdomām izaug tas, ko mēs saucam par kultūru. Lai jubileja ir šāds brīdis. Jūs gaida lieli darbi, tāpēc mēs ar paļāvību no sirds novēlam: labu veselību, spēku un izturību.

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Patiesā sirsnībā un cieņā

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis
Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs
Jānis Stradiņš
LZA viceprezidents Tālavs Jundzis

Powered by Elxis - Open Source CMS