Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu konkurss 2009. gadam

27-06-2008

Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs un zinātnes popularizēšanā Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir balvas, kuras nosauktas izcilu zinātnieku vārdā. Balvu piešķir par atsevišķiem zinātniskiem darbiem, atklājumiem, izgudrojumiem, kā arī par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var izvirzīt tikai atsevišķu personu, no autoru kolektīviem – galveno autoru. Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru darba tematika saistīta ar Latviju. Balvas laureāti saņems LZA piemiņas medaļu un naudas balvu.

2009.gada janvārī tiks piešķirtas šādas LZA balvas:

Frīdriha Candera balva mehānikā

Pīrsa Bola balva matemātikā

Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā

Gustava Vanaga balva ķīmijas zinātnēs

Heinricha Skujas balva bioloģijas zinātnēs

Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs

Dītriha Lēbera balva tiesību zinātnēs vai politikas zinātnē

Arveda Švābes balva Latvijas vēsturē

Teodora Celma balva filozofijā

Kārļa Mīlenbaha balva par praktisku sniegumu latviešu valodniecībā (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību)

Kandidātus Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu vai akadēmiju senāti vai domes. Iesniegtos darbus vērtēs katras balvas ekspertu komisija.

Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai 1 eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

1) izvirzītāja ieteikums,
2) izvirzītais darbs,
3) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi un tālruni, personas kodu, elektroniskā pasta adresi,
4) autora parakstīta īsa iesniegtā darba anotācija latviešu valodā, darba nosaukums angļu valodā.

Pēdējā atjaunošana 27-06-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS