LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde 2016.gada 5. oktobrī

3-10-2016

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
s ē d e
trešdien, 2016.gada 5. oktobrī plkst. 15.00
LZA Senāta sēžu zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā)

1. LZA īstenā locekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem:
   - LZA kor.loc., LU CFI vadošais  pētnieks,  Dr.phys. Aleksejs Kuzmins 

2.  LZA korespondētājlocekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem:
   "Optiski detektējamo magnētisko rezonanšu spektroskopija kristālos, stiklos un stikla keramikās"
   - LU FMF katedras vadītājs, LU CFI laboratorijas vadītājs, LU profesors, Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

3. LZA ārzemju locekļa kandidāta zinātniskais raksturojums:
   PhD Jānis Vārna - Lulea Tehniskās universitātes profesors (Zviedrija).  Raksturo akadēmiķis A.Krasņikovs.

4. Dažādi

Powered by Elxis - Open Source CMS