LZA Lauksaimniecības un meža  zinātņu nodaļā

6-01-2017

2016. gada 28. novembrī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Svinīgā gaisotnē tika sveikti jaunievēlētie nodaļas korespondētājlocekļi Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava un  Dr.sc.ing. Uģis Cābulis. Sēdē bija izveidota arī neliela ekspozīcija, kurā bija skatāmi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģiju fakultātē un Dārzkopības institūtā izstrādātie produkti, kuri tapuši sadarbībā ar uzņēmējiem. To skaitā bija arī brokastu pārslas MILZU!, ābolu čipsi Garden Snack, biezeņi bērniem Rūdolfs, bišu maize BEE BITE u.c.

Pēc jaunievēlēto LZA korespondētājlocekļu sveikšanas tika uzklausīti attīstības finanšu institūcijas "Altum" un LLMZA kopīgi rīkotā konkursa dalībnieki: jaunās zinātnieces Dr.agr. Līga Vilka un Mg. Lāsma Aļeksējeva, kuru veiktais darbs tika atzīmēts kā nozīmīgs ieguldījums lauku attīstības zinātniskajos pētījumos. Dr.agr. Līga Vilka uzstājās ar referātu  "Lielogu dzērveņu ogu puves un to ierosinātāji Latvijā". Mg. Lāsma Aleksejeva uzstājās ar referātu "Inovāciju attīstības potenciāls bioloģiskajā lauksaimniecībā Latvijā". Abu pētnieču referāti izraisīja klātesošo interesi un rosināja zinātnisku diskusiju.

Sēdes turpinājumā LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja, LZA pārstāve Latvijas Zinātnes padomē Dr.habil.oec. Baiba Rivža izklāstīja aktuālo situāciju sakarā ar MK noteikumu projektu "Noteikumi par zinātnes nozarēm un apakšnozarēm" un pāreju uz jauno OECD/FOS zinātnes nozaru klasifikāciju. Par šo jautājumu nodaļas locekļi aktīvi diskutēja. Pašlaik LZA LMZN un LLMZA locekļi piekrīt LZP nostājai, ka MK noteikumos par zinātnes nozarēm un apakšnozarēm iestrādātais klasifikators, izmantojams tikai statistikas uzskaites vajadzībām. Savukārt turpmākai lietošanai promocijas padomēs, augstskolās, zinātniskos institūtos u.c. būtu nepieciešams saglabāt iepriekšējos gados aprobēto un pielietoto praksi zinātnes nozaru klasifikācijā.

Baiba Rivža informēja par aktuālākajiem notikumiem. 25. novembrī Skrīveru novadā tika godināts LLU Zemkopības institūts, kurš atzīmēja 70 darbības gadu jubileju un Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padome, kura atzīmēja 30 darbības gadu jubileju.

Sagatavoja: Viktorija Zaļūksne,
LZA LMZN zinātniskā sekretāre

Powered by Elxis - Open Source CMS