Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas pārskats par darbu 2016. gadā

6-01-2017

VZK komisija 2016. gadā izskatīja 180 promocijas darbus, akceptēja 167, 13 darbi šobrīd ir atgriezti promocijas padomēm komisijas recenzenta atzīmēto trūkumu novēršanai un tiks skatīti atkārtoti. Gada laikā 26 darbi tika atgriezti promocijas padomēm ar lēmumu "var aizstāvēt pēc recenzijā minēto trūkumu novēršanas". 2015. gadā komisija izskatīja 276 promocijas darbus. 2016. gadā izskatīto promocijas darbu skaits salīdzinājumā ar 2015. gadu ir samazinājies par 34,8 %.

2016. gadā izskatītie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2015. gadā izskatīto darbu skaits): arhitektūra - 1 (2), bioloģija - 6 (15), būvzinātne - 3 (3), datorzinātne - 2 (5), ekonomika - 9 (6), vadībzinātne - 28 (22), demogrāfija - 1 (0), elektronika un telekomunikācijas - 6 (3), enerģētika 9 (5), elektrotehnika - 3 (4), farmācija - 0 (3), filozofija - 1 (5), fizika - 4 (17), ģeogrāfija - 0 (3), informācijas tehnoloģijas - 8 (11), juridiskā zinātne - 9 (13), komunikāciju zinātne - 1 (7), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes - 11 (18), lauksaimniecības zinātne - 4 (3), literatūrzinātne - 1 (2), folkloristika - 1 (1), materiālzinātne - 0 (5), mākslas zinātne - 6 (17), matemātika - 1 (2), medicīna - 20 (20), mehānika - 1 (4), mašīnzinātne - 5 (1), mežzinātne - 2 (1), pārtikas zinātne - 1 (4), pedagoģija - 9 (24), psiholoģija - 3 (4), socioloģija un politikas zinātne - 3 (8), teoloģija - 0 (1), transports un satiksme - 5 (6), valodniecība - 7 (10), veterinārmedicīna - 0 (1), vēsture - 1 (1), vides zinātne - 8 (8).

Promocijas darbi pa augstskolām iedalās šādi: LU - 65 (126), RTU - 53 (56), LLU - 15 (15), RSU - 16 (25), DU - 6 (12), RPIVA - 0 (8), LiepU - 7 (4), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija - 1 (3), Latvijas Mūzikas akadēmija 0 (5), BA "Turība" - 4 (3), RISEBA - 1 (1), Latvijas Kultūras akadēmija 1 (4), TSI - 0 (6), Baltijas starptautiskā akadēmija 4, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija - 3.

Ilga Jansone, VZK komisijas priekšsēdētāja

Powered by Elxis - Open Source CMS