Latvijas Zinātņu akadēmija nosauc 11  nozīmīgākos sasniegumus zinātnē 2016. gadā

6-01-2017

Latvijas Zinātņu akadēmija, izvērtējot vairāk nekā 50 iesniegtos priekšlikumus dažādās zinātņu nozarēs, nosaukusi 11 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2016. gadā.


SASNIEGUMI TEORĒTISKAJĀ ZINĀTNĒ

Lokanu magnētisko stīgu modelēšana un sintēze. LZA akadēmiķis Andrejs Cēbers, Dr.phys. Kaspars Ērglis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte.

Saules sistēmas mazo planētu - aste­roīdu pētījumi. Dr.phys. Ilgmārs Eglītis Latvijas Universitātes Astronomijas institūts.

Apkopoti fundamentālie pētījumi par meldonija (mildronāta) farmakoloģiskajiem efektiem un izskaidroti tā uzkrāšanās mehānismi organismā. LZA akadēmiķe Maija Dambrova, Dr.pharm. Marina Makrecka-Kūka, Dr.pharm. Reinis Vilšķērsts, Dr.pharm. Elīna Makarova, Dr.pharm. Jānis Kūka, LZA korespondētājloceklis Edgars Liepiņš Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

Noslēgts nozīmīgs latviešu folkloras pētniecības posms, veltīts aptuveni 4000 latviešu tautasdziesmu tekstu par sauli formas un satura problēmu izpētei. Monogrāfija "Trejādas saules. Mitoloģiskā Saule". Rīga: Pētergailis, 2016, 488 lpp. Autore: LZA akadēmiķe Vaira Vīķe-Freiberga.

Būtisks ieguldījums Latvijas arhitektūras vēsturē - pētījums par Rīgas arhitektūru 17. gadsimtā. Grāmata "Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē". Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016, 352 lpp. Latvijas Mākslas akadēmija. Autore: Anna Ancāne.

Analītisks un pētnieciski aktuāls pārskats par Latvijas kultūras izaugsmei būtisko laiku no Pirmā pasaules kara un valsts nodibināšanas līdz neatkarības zaudēšanai (1915-1940). Izdevums "Latvijas mākslas vēsture V: Klasiskā modernisma un tradicionālisma periods. 1915-1940" Eduarda Kļaviņa sastādījumā un zinātniskajā redakcijā. 2016, 694 lpp. Latvijas Mākslas akadēmija. Autori: Dr.habil.art. Eduards Kļaviņš, Dr.art. Stella Pelše, Mg.art. Anita Vanaga, LZA goda doktors Dr.art.h.c. Valdis Villerušs, Mg.art. Katrīna Teivāne-Korpa, Mg.art. Ilze Martinsone, Mg.art. Rūta Rinka un Mg.art. Marta Šuste.

Apjomīgākā zinātniskā monogrāfija augļkopības nozarē pēdējo 50 gadu laikā. Monogrāfija "Augļkopība". LV, Augļkopības institūts, Dārzkopības institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015*, 544 lpp. Autori: Dr.biol. Laila Ikase (atbildīgā redaktore), Dr.biol. Sarmīte Strautiņa, Dr.agr. Māra Skrīvele, Mg.agr. Inese Drudze, Dr.agr. Daina Feldmane, Dr.agr. Edgars Rubauskis, un vēl 24 autoru kolektīvs. Grāmata izdota 2015. gada decembrī.


SASNIEGUMI LIETIŠĶAJĀ ZINĀTNĒ

Izveidota precīza, ātra un praktiski izmantojama datorizētas semantiskās analīzes tehnoloģija. LZA korespondētājloceklis Guntis Bārzdiņš, Mg. Didzis Goško, Mg. Pēteris Paikens, Dr.sc.comp. Normunds Grūzītis Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

Noskaidrota vienpavediena RNS bakteriofāgu AP205 un MS2 trīsdimensionālā struktūra. Bc. Mihails Šišovs, Dr.biol. Jānis Rūmnieks, Dr.biol. Andris Kazāks, Mg. Svetlana Koteloviča, Bc. Ināra Akopjana, LZA akadēmiķis Kaspars Tārs Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs sadarbībā ar kolēģiem no Nīderlandes, Francijas un Spānijas.

Izveidota jauna pretmalārijas zāļvielu līdersavienojumu klase. Mg. Dace Rasiņa (Latvijas Organiskās sintēzes institūts, LOSI), Mg. Mārtiņš Otikovs (LOSI), Mg. Jānis Leitāns (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, BMC), Dr. Rosario Recacha (LOSI), Dr.chem. Oleksandr V. Borysov (LOSI), Mg. Iveta Kaņepe-Lapsa (LOSI), Dr.chem. Ilona Domračeva (LOSI), Mg.Teodors Panteļejevs (LOSI), LZA akadēmiķis Kaspars Tārs (BMC), Dr.chem. Kristaps Jaudzems (LOSI), LZA korespondētājloceklis Aigars Jirgensons (LOSI) Latvijas Organiskās sintēzes institūts sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un Francis Crick institūtu Lielbritānijā.

Izstrādāta komerciāla bērza mizas kompleksās pārstrādes koncepcija produktos ar augstu pievienoto vērtību. Dr.sc.ing. Jānis Zandersons, Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs, Dr.sc.ing. Aigars Pāže, Mg.chem. Kristīne Meile, Dr.sc.ing. Ausma Tardenaka, Mg.chem. Baiba Spince, Bc Ance Pļavniece Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts.

Latvijas Zinātņu akadēmijas nominēto 2016. gada sasniegumu zinātnē un to autoru godināšanas ceremonija notiks Akadēmijas dienā - 2017. gada 14. februārī Rīgas Motormuzejā S. Eizenšteina ielā 6.

Papildu informācija: www.lza.lv.

Powered by Elxis - Open Source CMS