LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde 2017. gada 25. janvārī

16-01-2017

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas  
s ē d e
Trešdien, 2017. gada 25. janvārī plkst. 15.00
LZA Senāta sēžu zālē

1. FTZ nodaļas 2016.g. darba pārskats
Nodaļas priekšsēdētājs  akad. Jānis Spīgulis

2. Referāti no cikla LZA FTZN sasniegumi:
- Saules sistēmas mazo planētu - asteroīdu pētījumi. Dr.phys. Ilgmārs Eglītis, LU Astronomijas institūts
- Datorizēta semantiskā analīze. LZA korespondētājloceklis Guntis Bārzdiņš, LU MII

3. Diskusija par "Sasniegumu" izvērtēšanas problēmām un kvalitātes kritērijiem FTZN korespondētājlocekļu un īsteno locekļu kandidātiem.

Powered by Elxis - Open Source CMS