Latvijas Zinātnieku savienībā

2-03-2017

16. februārī notika Latvijas Zinātnieku savienības valdes sēde. Pildot iepriekšējā valdes sēdē nolemto (skat. "ZV" Nr. 3, 2017. g. 6. februārī), tās priekšsēdētājs Uldis Grāvītis ziņoja, ka 2017. gada 23. martā paredzēta izbraukuma sēde Latvijas Lauksaimniecības universitātē. To gatavo LZS valdes loceklis A. Āboltiņš. Citu jautājumu starpā U. Grāvītis, atsaucoties uz savu sporta pedagoga pieredzi, ierosināja izveidot nelielu interesentu grupu, kas nodarbotos ar sociometriju, piemēram, pētītu cilvēku saderību kolektīvā (piem., skolēnu saderību klasē, skolēnu un skolotāju saderību). Daudzas mūsu nelaimes ceļas no loģikas trūkuma, jo loģiku skolā vairs nemāca, no neprasmes koordinēt savas ieceres un darbības. Ne maza loma tajā ir hormoniem, kuru ietekmes pētīšanai ar mērķi sasniegt labākus rezultātus sportā, bijušajā Padomju Savienībā tika izveidots liels zinātnisks institūts, rīkotas starptautiskas konferences.

LZS pārstāve Latvijas Zinātnes padomē I. Bondare informēja par tur spriesto (LZP sēde arī notika 16. februārī). Viens no apspriežamajiem jautājumiem bija valsts pētījumu programmu tālākās attīstības iespējas. Kā zināms, LZP projektu jeb tā saucamo grantu nauda šogad aizgāja valsts pētījumu programmu pabeigšanai, bet nu izrādījās, ka tai nepieciešami vēl aptuveni 500 000.00 EUR, kas jāpārnes uz 2018. gadu. 14 programmām (10 oficiālajām un 4 pievienotajām politiskajām) katrai tiktu ap 50 000.00 EUR. Programmas jāpabeidz 2018. gada pirmajā ceturksnī. Par jaunajām programmām: nav zināmas jaunās prioritātes līdzšinējo piecu prioritāšu vietā, tādēļ ir pāragri runāt par programmu tematiku. Tāpat nav zināms, kur ņemt naudu, jo IZM naudas nav. Ir doma piespiest pārējās ministrijas un valsts kapitālsabiedrības dot naudu zinātnei, bet tur runa varētu būt tikai par lietišķas ievirzes pētījumiem. Ministriju pārstāvji Latvijas Zinātnes padomē vienā balsī teica, ka ministijām nekādas naudas šim mērķim nav. Vēl būs LZP granti fundamentālajiem pētījumiem 2018. gadam, uz kuriem pieteikšanos izsludinās, cerams, š.g. maijā vai jūnijā.

Visus ieinteresētos Ētikas kodeksa jaunās redakcijas apspriešanā LZP gaida 22. februārī, par ko sarosījās LZS pārstāvji, jo viņu iesūtītie priekšlikumi nav ņemti vērā.

LZP principā neiebilda pret to, ka paralēli mākslas un medicīnas zinātņu doktora grādam tiktu piešķirti mākslas un medicīnas doktora grādi par praktisko devumu (mākslas izstādēm, koncertiem, kompozīcijām utt., ārstiem - ar sertifikātu). Paliek spēkā LZP līdzšinējais ierosinājums sadrumstaloto nozaru zinātņu doktoru nosaukumu vietā piešķirt vienu - PhD grādu. Par to jālemj Ministru kabinetam.

Z.K.

Powered by Elxis - Open Source CMS