Izdevuma "Zinātnes Vēstnesis" lasītāju aptaujas rezultāti

17-03-2017

2017. gada 23. janvārī laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" redkolēģija vērsās pie lasītājiem ar lūgumu piedalīties aptaujā, kuras mērķis bija apzināt izdevuma mērķauditoriju un iespējas uzlabot tā saturu. Šajā nolūkā tika izplatītas 1000 anketas, aptaujas lapas bija pieejamas arī izdevuma elektroniskajā versijā LZA mājaslapā. Izsakot lielu pateicību visiem atsaucīgajiem lasītājiem, nākas secināt, ka saņemto aizpildīto anketu nepietiekamā skaita dēļ, aptaujas rezultāti uzskatāmi vien par noteiktas tendences uzrādošiem. Par būtiskāko anketēšanas ieguvumu uzskatāms izdevuma satura izvērtējums un ieteikumi tā uzlabošanai.

Apkopotie aptaujas rezultāti rāda, ka "Zinātnes Vēstnesī" vislielāko uzmanību piesaista informācija par: promocijas darbu aizstāvēšanu (90,2%), LZA, LZS un LZP lēmumiem (82,9%), pasākumiem LZA (80,5%) un notikumiem LZA nodaļās (70,7%). 78% aptaujas dalībnieku atzīmēja, ka izdevums kļūtu saistošāks, ja tajā ietvertu zinātnieku viedokli par sabiedrībā aktuālām problēmām. Pēc respondentu domām, pienesumu laikraksta saturam sniegtu rubrika "Zinātnieki joko", garu rakstu izskaušana un īsākas, kodolīgākas informācijas ievietošana, kā arī intervijas ar atzītiem zinātniekiem par dzīves vērtībām un zinātnes izaicinājumiem. Starp ieteikumiem bija arī aicinājums veidot avīzes saturu tā, lai "Zinātnes Vēstnesis" "būtu Latvijas zinātniskās sabiedrības tribīne, domnīca".

Izdevuma "Zinātnes Vēstnesis" redkolēģija

Powered by Elxis - Open Source CMS