Gudri risinājumi, pateicoties inovāciju "vaučeriem" jeb kas notiek, kad satiekas zinātnieks un uzņēmējs

30-03-2017

Par zinātnieku un uzņēmēju satikšanās iespējām un vēlmi to darīt tiek domāts daudz, jo tieši šī savienība veicina radikālu inovāciju attīstību, tāpēc kopš šī gada 6. februāra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir uzsākusi pieteikumu pieņemšanu inovāciju "vaučeru" atbalsta pakalpojumiem, kas tiek īstenoti projekta "Tehnoloģiju pārneses programma" ietvaros. Atbalstu var saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK), kas izstrādā jaunus produktus vai tehnoloģijas. "Vaučeru" mērķis ir veicināt inovācijas aktivitāti MVK, tehnoloģiju pārneses ceļā sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, kas sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.

MVK var saņemt atbalstu šādām atbalstāmām darbībām: tehniski ekonomiskā priekšizpēte; rūpnieciskie pētījumi; eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana; produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde; jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana; rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem.

Lai pretendētu uz atbalstu, uzņēmumam ir jāiesniedz projekta pieteikums, jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plāns, kā arī visi nepieciešamie papildus dokumenti LIAA. Jāuzsver, ka jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir jāpamato pieprasījums un jāidentificē priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti. Līdz 2018. gadam aktivitātei pieejamais finansējums ir 3,7 miljoni EUR, viena projekta atbalsta intensitāte ir 60% no attiecināmo izmaksu summas, ar maksimālo atbalstu 25 000 EUR apmērā. Svarīgi, ka atbalsta pieteikumu pieņemšana notiks, kamēr būs pieejams finansējums.

Iepriekš minētās, atbalstāmās darbības LIAA nodrošina MVK ārpakalpojumu veidā, kas notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā. Tas paredz, ka LIAA izsludinās iepirkuma konkursu par attiecīgo ārpakalpojumu, kā rezultātā tiks slēgti iepirkuma līgumi ar institūcijām, kuru kompetences uzņēmēji varēs izmantot, saņemot inovāciju "vaučeru" atbalstu.

Šāda inovāciju "vaučeru" aktivitāte jau tika īstenota iepriekšējā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā. Iepriekš programmas nosaukums bija "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma". Ņemot vērā iepriekš minēto, ir iespējams uzzināt gan zinātnieka, gan uzņēmēja viedokli par projektu ieviešanu šī atbalsta ietvaros.

Pieredzes stāsti. Stāsta zinātnieks

Ar savu pieredzi dalījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Ilga Gedrovica, kura ir vadījusi vairākus zinātnieku un uzņēmēju sadarbību veicinošus projektus, kuru rezultātā ir tapuši inovatīvi, Latvijā atzīti produkti, piemēram, graudaugu pārslas "MILZU!" (piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas "Gada balva 2015 zinātnē" praktiskajos pielietojumos, ābolu un bumbieru čipsi "Garden Snack" (Latvijas Avīzes "Gada produkts", 2016) un bišu maizes pastila "Bee Bite". Šoreiz pieredzes stāsts būs saistīts ar graudaugu pārslām "Milzu!", kas tika attīstītas aktivitātes "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma" ietvaros.

Kā Jūs satikāties ar uzņēmumu?

Ar SIA "Milzu!" īpašniekiem Enno un Eviju Encēm pirmo reizi tikāmies Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), kad viņi bija ieradušies Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļā, lai atrastu speciālistus, kas palīdzētu izstrādāt jaunus produktus no graudaugiem. Sākumā bija vienkārša saruna, kad mēs kopā precizējām iespējamo sadarbību, noskaidrojot, vai es kā zinātnieks varu palīdzēt uzņēmējam. Pirmajā tikšanās reizē izrunājām, ko un kā mēs varētu darīt, kā arī apspriedām finansiālos aspektus. Uzņēmējam, uzzinot par reālajām, ne tik mazajām, izmaksām, kādas veidojas, lai varētu realizēt uzņēmēja ieceres ar zinātnieku un zinātniskās infrastruktūras palīdzību, tika meklētas iespējas kāda finansējuma piesaistei, un tā tika apskatīts "vaučeru" atbalsts.

SIA "Milzu!" bija liela vēlme un apņemšanās uzsākt ražot ekstrudētus pārtikas produktus. Jāpiebilst, ka uzņēmumam, pateicoties Lauku atbalsta dienestam, bija iespēja iegādāties ražošanas iekārtu - ekstrūderi. Tā kā uzņēmēji līdz tam darbojās ar pārtikas ražošanu nesaistītā jomā, lai ātrāk un veiksmīgāk sasniegtu iecerēto, viņi izlēma meklēt atbalstu pie zinātniekiem.

Mana kā zinātnieces un zinātniskās grupas loma ir sadarboties ar uzņēmēju un, izstrādājot jaunos produktus, salikt akcentus uz visu labāko no zinātniskā viedokļa, kā arī ieviest zināmu skaidrību par pārtikas produktu ražošanu - tehnoloģijām, tehnoloģisko parametru iestatījumiem, receptūru izstrādi, uzturvērtības noteikšanu, iepakojumu marķēšanu utt. Rezultātā tika radīti produkti, kuru tapšanas procesā ir padomāts par visu, sākot ar produkta konceptu, kvalitatīvu un augstvērtīgu izejvielu atlasi, piemērotāko tehnoloģijas izstrādi, dabīgu un augstvērtīgām uzturvielām bagātu produkta sastāvu.

Vai sadarbība ar uzņēmumu tiek turpināta, attīstot produktu?

Kopš mūsu pirmās tikšanās 2013. gada jūnijā mums ir izveidojusies cieša sadarbība. SIA "Milzu!" regulāri izrāda interesi par ar produktiem saistītajām tēmām, seko jaunākajiem zinātnieku pētījumu rezultātiem, kā arī lūdz manu palīdzību kādu aktuālu jautājumu un problēmu risināšanai. Savukārt uzņēmējs sniedz atbalstu dažādām ar zinātni saistītām aktivitātēm, piemēram, konferencēm, izstādēm, studentu pasākumiem u.c.

Balstoties uz veiksmīgo pieredzi un, iedvesmojoties no lieliskajiem rezultātiem, mēs ar SIA "Milzu!" esam ķērušies pie jauna projekta, kura rezultātā top nākošie inovatīvie produkti no graudaugiem.

Kādas ir Jūsu atziņas par "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programmas" devumu zinātnieku un komersantu sadarbības veicināšanā?

Tā kā zinātnisku pētījumu veikšanai ir pietiekami augstas izmaksas, dažādu atbalsta programmu nozīme ir milzīga. Manuprāt, uzņēmējiem, kas vēlas ražot inovatīvus produktus vai ražošanas procesā ir kādas problēmas, kuras, ļoti iespējams, var atrisināt "gudri", sadarbība ar zinātniekiem ir ļoti nozīmīga, bet sniegtās finanšu atbalsta programmas šajā situācijā spēlē būtisku lomu, jo bez kāda finanšu atbalsta instrumenta bieži vien ieceres paliek tikai vēlmju līmenī.

Pieredzes stāsti. Stāsta uzņēmējs

"Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programmas" ietvaros (ES fondu plānošanas periods 2007-2013) SIA "AquaFence Latvia" kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātniekiem veica plūdu aizsargbarjeru slodžu izpēti, kā rezultātā tika izveidota pārvietojama pretplūdu barjera, kas ir vairāk nekā divus metrus augsta. Savā pieredzē dalās SIA "AquaFence Latvia" vadītājs Edijs Jumburgs.

Kā Jūs "satikāties" ar RTU zinātniekiem?

Ventspilī bāzētā uzņēmumā pieteicās praksē tobrīd vēl RTU maģistrantūras students. Šobrīd LLU doktorants. Laika ritējums savedis mūs kopā - ciešā un ilglaicīgā sadarbībā. Rihardam Roziņam no studiju laikiem, ir saglabājušies cieši kontakti ar Kasparu Kalniņu (RTU). Un šādā sadarbības modelī starp Rihardu, Kasparu (RTU) un mums, periodiski strādājam kopā pie dažāda rakstura plūdu aizsargsistēmas slodžu testiem un pētījumiem.

Vai plūdu aizsargbarjeru izpētē jau bija iestrādnes vai arī "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programmas" ietvaros izpēte tika uzsākta no idejas līmeņa?

Jāsāk ar to, ka minētās programmas ietvaros sastrādājāmies ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu, kur lielu darbu paveica Rihards. Strādājot pie pētījuma, mums bija mērķis - plūdu aizsargbarjera 2,4 metru augstumā un sajūta, ka tam jāstrādā - ar to arī sākām pētījumu. Jāpiemin arī tas, ka šādai barjerai, vēl neesot izstrādātai, jau bija potenciāli klienti. Lai spētu tādas barjeras piedāvāt tirgū, strādājām pie jauna dizaina un paralēli pie slodžu pētījumiem, kas deva mums vērtīgu rezultātu - funkcionējošu barjeru. Un šobrīd tādas jau ir piegādātas vairākiem klientiem ASV.

Vai Jums ar RTU zinātniekiem izveidojās ilgstoša sadarbība?

Pētījumā, ko izstrādājām ar LIAA atbalstu, viens no rezultātiem bija metodikas izstrāde par testēšanas principu un tās ietvaros izveidot pašiem savu testa iekārtu, lai varētu veikt pilnu plūdu aizsargbarjeras slodžu testu, simulējot ūdens radītās slodzes. Pie testa iekārtas izstrādes cieši sadarbojāmies ar RTU. Zīmīgi pieminēt, ka radītā metodika un testa iekārta tika rezultatīvi prezentēta sertificēšanas uzņēmumam, kas darbojas plūdu aizsargsistēmu jomā. Tā kā pasaulē ir komplicēti testēt ūdens radītās slodžu simulācijas reālā vidē pie augstumiem 1,8 metri un 2,1 metrs, tad ar šīs metodikas un iekārtas palīdzību tiek radītas slodzes uz plūdu barjeru pie dažādiem scenārijiem sausā vidē. Sertificēšanas speciālisti akceptēja izstrādāto metodiku un testēšanas veidu, lai pārliecinātos par barjeru drošību un piešķirtu sertifikātus 1,8 un 2,1 metru augstajām plūdu aizsargbarjerām.

Kādas ir Jūsu atziņas par "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programmas" devumu zinātnieku un komersantu sadarbības veicināšanā?

Mūsu gadījumā programma ir palīdzējusi veidot ilgtermiņa sadarbību ar RTU. Mūsuprāt, tas, vai tiek strādāts pie produktu padziļinātiem pētījumiem no zinātniskā aspekta, ir atkarīgs no uzņēmuma filozofijas. Esam tādā situācijā, kad šodiena ir vakardiena, bet rītdiena ir šodiena. Virzāmies uz nepārtrauktu attīstību un skatāmies nākotnē, lai dzīvotu labi šodienā un būtu gatavi rītdienai.

Programma ir pārdomāta un vērsta uz sadarbību, kas mūsu gadījumā turpinās stipri aiz tās robežām. Jūtu, ka ir informācijas vakuums starp zinātniskām institūcijām, to iespējām ne tikai cilvēkresursu ziņā, bet arī materiāli tehniskajā jomā, un starp uzņēmumiem. Trūkst kopējs kontaktpunkts, kas parāda mūsu - Latvijas zinātnes iespējas un tās darbības jomas, vai arī, ja tāds ir, trūkst informācijas par tāda esamību. Apsveicami, ka LIAA ar inovāciju "vaučeriem" stiprina sadarbību zinātnē un pētniecībā, sadarbojoties uzņēmumiem un zinātniskām institūcijām.

Papildu informācija:

Jāuzsver, ka, apzinoties kopēja kontaktpunkta nozīmību un nepieciešamību, jau šobrīd LIAA sāk pildīt Vienotā tehnoloģiju pārneses centra funkcijas. Šī centra galvenais uzdevums ir palīdzēt zinātniekiem satikties ar uzņēmējiem, attīstot jaunus un inovatīvus projektus.

Dr.sc.ing. Ilga Gedrovica,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Edijs Jumburgs, AquaFence Latvia SIA

Linda Grīnfelde, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Justīne Vīķe, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība 

LIAA. Seminārs "Inovāciju "vaučeru" atbalsta pakalpojumu sniegtās iespējas. Uzņēmējdarbības sadarbība ar zinātni", Rīgā, 2017. gada 15. martā Foto LIAA

Powered by Elxis - Open Source CMS