Latgales apgabaltiesas spriedums stājies spēkā

27-04-2017

2017. gada 24. aprīlī tapis zināms, ka sakarā ar to, ka kasācijas sūdzība netika pieņemta, Latgales apgabaltiesas 2017. gada 1. februāra spriedums lietā starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un SIA "Rīgas koncertzāle" stājies spēkā ar 2017. gada 20. martu.

Atgādinām, ka 2017. gada 1. februārī Latgales Apgabaltiesa tiesvedībā starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un SIA "Rīgas koncertzāle" nosprieda piedzīt no SIA "Rīgas koncertzāle" parādu, likumiskos procentus  un tiesas izdevumus, kopā 62 422,17 EUR apmērā. Vienlaicīgi tiesa pilnībā noraidīja SIA "Rīgas koncertzāle" prasību par nomas līguma uzteikuma atzīšanu par prettiesisku, par elektroenerģijas piegādes līguma atzīšanu par spēkā esošu līdz 2024. gada 3l. decembrim un par zaudējumu 7748,32 EUR apmērā piedziņu.


Powered by Elxis - Open Source CMS