Norisinājies I Eiropas-Latvijas ekonomikas forums "Made in Latvia"

28-04-2017

Trešdien, 26. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē norisinājās I Eiropas-Latvijas ekonomikas forums ""Made in Latvia" - Latvijas ekonomiskā identitāte Eiropā un pasaulē".

Foruma galvenie mērķi bija pievērst uzmanību resursiem Latvijā, kas stimulē vietējo un ārvalstu investīciju ienākšanu un uzņēmējdarbības attīstību Latvijā ilgtermiņā, izmantot zinātnisko potenciālu, lai tiktu noteiktas jaunas nišas un avoti uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, kā arī radīt platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu pieredzes apmaiņai un sadarbībai.

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV vadītāja Baiba Rivža prezentēja zinātnieku redzējumu par viedās ekonomikas attīstības scenārijiem Latvijā.  Programmas vadītāja uzsvēra nepieciešamību valdībai sekmēt zināšanās balstītā ekonomikas sektora attīstību, veidot ciešāku sadarbību starp reģionālajām augstskolām, uzņēmējiem un pašvaldībām. Tika arī uzsvērta nepieciešamība pašvaldībās lielāku uzmanību pievērst cilvēka faktoram: uzņēmējiem, kas ir Latvijas tautsaimniecības un vietējās teritorijas attīstības pamats, kā arī vietējo iedzīvotāju iniciatīvām.

LLU rektore Irina Pilvere piedalījās foruma paneļdiskusijā un iepazīstināja klātesošos ar Latvijas perspektīvām un  attīstības tendencēm bioekonomikā un zaļo tehnoloģiju jomās uzsverot šīs nozares lielo nozīmi lauku teritoriju dzīvotspējai un attīstībai nākotnē.

Foruma plenārsēdēs tika apspriestas tēmas par radošumu kā inovatīvas ekonomikas pamatu, Latvijas pievilcību ārvalstu investīcijām un viedās ekonomikas attīstības scenārijiem Latvijā, kā arī diskutēts par dažādu industriju attīstības tendencēm un perspektīvām Latvijā. Savukārt, paneļdiskusija "Made in Latvia" tika veltīta Latvijas tēlam dažādos eksporta tirgos.

Forumu rīkoja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, ar valsts pētījumu programma EKOSOC-LV atbalstu, foruma ģenerālsponsors  -  AS Grindeks.

 Foto autors: Roberts Svižeņecs

Powered by Elxis - Open Source CMS