Stājies spēkā tiesas spriedums SIA „Rīgas koncertzāle" par parāda piedziņu LZA labā

2-05-2017

Saskaņā ar Tiesu informācijas sistēmas datiem 2017. gada 20. martā stājies spēkā Latgales Apgabaltiesas 2017. gada 1. februāra spriedums Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA „Rīgas koncertzāle" strīdā civillietā N C29592315.

Tiesa nosprieda Latvijas Zinātņu akadēmijas labā piedzīt no SIA „Rīgas koncertzāle" parāda summu ar soda sankcijām 62422 euro, kā arī pilnībā noraidīt SIA „Rīgas koncertzāle" prasību pret Latvijas Zinātņu akadēmiju par paziņojuma par nomas līguma izbeigšanu atzīšanu par prettiesisku, par 2014. gada 29. maijā noslēgtā elektroenerģijas piegādes un lietošanas līguma Nr. N/14/1209 atzīšanu par spēkā esošu līdz 2024. gada 31.decembrim un par zaudējumu 7748,32 euro piedziņu.

Tiesa noteikusi SIA „Rīgas koncertzāle" termiņu sprieduma labprātīgai izpildei desmit dienas no sprieduma spēkā stāšanas dienas.

Papildu informācija Latvijas Zinātņu akadēmijas mājas lapā .

Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV
https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija

Powered by Elxis - Open Source CMS