Benjamiņa Treija balvu ieguvusi VPP EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča

2-05-2017

No š.g. 27. līdz 28. aprīlim Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (LLU ESAF) notika starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai". Jau tradicionāli konference tika atklāta pasniedzot Benjamiņa Treija balvu labākā promocijas darba autorei. Par balvas laureāti šogad kļuva jaunā ekonomikas doktore, VPP EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča, kura promocijas darbu „Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā" izstrādājusi akadēmiķes, Dr.habil.oec. Baibas Rivžas vadībā un sekmīgi aizstāvējusi 2016. gada decembrī.

Balvas mecenāts ir Benjamiņa Treija mazdēls Nils Treijs, kurš ik gadu apmeklē starptautisko konferenci „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai" un piedalās balvas pasniegšanā.

Benjamiņš Treijs (1914-2002) bija ievērojams ekonomikas profesors un zinātnieks, kura vārdā LLU nosaukta balva izcilākajiem ESAF doktoriem par izstrādātu un aizstāvētu promocijas darbu vai būtisku zinātnisku pētījumu piecu gadu periodā pēc aizstāvēšanas. B. Treija devums ekonomikas zinātnei ir nenovērtējams un dzīvs vēl šodien.

 

Powered by Elxis - Open Source CMS