EKOSOC-LV pētnieki piedalās Latgales Simtgades kongresā

8-05-2017

Š.g. 5.-6. maijā valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV pārstāvji piedalījās 4. Pasaules latgaliešu saietā, Latgales Simtgades kongresā, lai iepazīstinātu ar savu pētījumu rezultātiem un piedalītos diskusijās par Latgales reģiona attīstības jautājumiem.

Kongresa otrās dienas darbs norisinājās vairākās paralēlās darba grupās un vienu no tām - „Latgales reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iespējas" vadīja Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) pārvaldes pārvaldniece Sandra Ežmale. Darba grupā uzstājās profesore Baiba Rivža un Elita Jermolajeva ar prezentāciju „Latvijas reģioni ceļā uz viedo ekonomiku", kur ziņoja par EKOSOC-LV projekta 5.2.3. „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" pētījumu rezultātiem. Pēc prezentācijām sekoja diskusija, ko vadīja Elita Jermolajeva, par šādiem aktuāliem problēmjautājumiem: Kādi ir bremzējošie faktori straujākai Latgales reģiona izaugsmei un uzņēmējdarbības attīstībai? Kādi reģionālā atbalsta instrumenti būtu nepieciešami, lai nodrošinātu mērķorientētu valsts atbalstu Latgalei? Ko pašvaldības un valsts pārvalde var darīt, lai efektīvāk sadarbotos ar uzņēmējiem un mazinātu administratīvo slogu? Diskusijā savus viedokļus kā uzaicinātie eksperti izteica 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, RSEZ SIA „LATSTAB" valdes priekšsēdētājs Staņislavs Ratinskis, Sandra Ežmale, kā arī vairāki klātesošie. Darba grupā piedalījās 12. Saeimas deputāti Laimdota Straujuma un Anrijs Matīss, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks, Latgales pašvaldību vadītāji, uzņēmēji un sabiedrības pārstāvji.

Ar stenda referātiem, kas bija aplūkojami kongresa laikā, piedalījās Linda Sūniņa, Pēteris Rivža un Baiba Rivža no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, referējot par tēmu „Latgales reģiona novadu attīstība un inovāciju efektivitāte". Dmitrijs Oļehnovičs un Inta Ostrovska no Daugavpils Universitātes referēja par tēmu „Teritorijas viedās attīstības izpētes atziņu analīze Latgales reģionā", pārstāvot EKOSOC-LV pētnieku grupu, kuras sastāvā ir arī Elita Jermolajeva, Ludmila Aleksejeva, Viktorija Šipilova un Dzintra Iliško.

 


No kreisās: Aldis Adamovičs, Elita Jermolajeva, Baiba Rivža, Kaspars Gerhards, Laimdota Straujuma, Stanislavs Ratinskis, Edmunds Teirumnieks, Sandra Ežmale, Anrijs Matīss

Pēdējā atjaunošana 9-05-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS