Pieminot profesoru Jāni Dunduru (1922-2016)

12-05-2017

2016. gadā mehānikas zinātne saņēma kārtējo smago triecienu. 21. septembrī 94 gadu vecumā viņsaulē aizgāja Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, profesors Jānis Dundurs. Profesors Dundurs bija augstākās raudzes mehānikas speciālists. Viņš neapšaubāmi bija pirmais (ne pēc skaita, bet pēc nozīmes) no latviski runājošiem mehānikas zinātniekiem.

Jānis Dundurs piedzima Rīgā 1922. gada 13. septembrī. Viņš iestājās Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultātē, bet 1944. gadā kopā ar vecākiem emigrēja uz Vāciju, kur turpināja mācības Drēzdenes un Štutgartes universitātēs. 1950. gadā Dundura ģimene pārcēlās uz ASV, kur viņš 1952. gadā pabeidza mehānikas studijas Evanstonā, Ziemeļrietumu (Northwestern) universitātē. Ar šo universitāti viņam bija visciešākie kontakti līdz dzīves beigām. Ziemeļrietumu universitātē J. Dundurs ieguva bakalaura grādu 1952. gadā, maģistra grādu 1955. gadā, doktora grādu (PhD) 1966. gadā un kļuva par inženierzinātņu profesoru. Šajā laikā Jānis Dundurs mainīja vārdu uz John Dundurs, jo angļu transkripcijā vārdu Janis vairāk lieto sieviešu dzimtē.

Līdz savai aiziešanai viņsaulē profesors J. Dundurs bija ciešos kontaktos ar Ziemeļrietumu universitāti, būdams izcils pedagogs un zinātnieks. Vairāki viņa audzēkņi ir kļuvuši profesori, un visi viņi atzīmē Dundura spēju ļoti skaidri izklāstīt samērā komplicētus jautājumus. Profesora Dundura devums elastības teorijā saistās ar dažādām problēmām, bet vislielākā viņa vārda atpazīstamība ir saistīta ar diviem parametriem a un b, ko viņš ieviesa, lai aprakstītu divu vai vairāku elastīgo ķermeņu mijiedarbību. Šie parametri, kuriem ir profesora Dundura nosaukums, mehānikas zinātnē ir vispār pazīstami kā Dundura konstantes a un b. Par šo Dundura parametru plašu pielietojumu liecina fakts, ka 1995. gadā 12. ASV mehānikas kongresa ietvaros bija organizēts speciāls simpozijs "Daudzfāzu elastība un Dundura parametri".

Prof. Dundurs bija īsts zinātnieks, to spilgti apliecināja viņa pēdējā griba - savas mirstīgās atliekas profesors novēlēja studentu mācībām Ziemeļrietumu (Northwestern) universitātē Evanstonā, ASV.

 

Dažas atmiņas par Jāni Dunduru

Kopš 1975. gada man bijis gods vairākkārtīgi tikties ar profesoru J. Dunduru. Viņa māja Evanstonā Lawndale Ave ir ļoti jauka un ērta. Pēc profesora aiziešanas tajā dzīvo atraitne Valda Dundurs ar meitu Noru. Divas citas Dundura meitas - Renāte un Ilze - ar savām ģimenēm dzīvo atsevišķi un devušas profesoram sešus mazbērnus.

Lai arī profesors Dundurs vairījās no politikas, tai skaitā arī emigrācijas tēmas, viņš aizstāvēja okupētajā Latvijā dzīvojošos latviešus.

Profesors Dundurs mīlēja dabu un savu dārzu. Kā zināms, ASV ir daudz vāveru. Dažreiz to ir par daudz. Savā dārzā pašdarinātajā slazdā noķertās vāveres viņš aizveda uz mežu un palaida brīvībā. Retajās reizēs, kad profesors skatījās TV, viņa iecienītās pārraides bija par klasisko mūziku, operu un dabu.

Vislabprātāk profesors Dundurs runāja par darbu, par elastības teoriju. Savā precīzā, skaidrā rokrakstā viņš formulēja kādu problēmu, kas parasti netiek aplūkota. Kā piemēru pievienoju nelielu kopiju no profesora izklāsta.

LZA īstenais loceklis
Lielās medaļas laureāts Vitauts Tamužs

 

Powered by Elxis - Open Source CMS