Valsts emeritētā zinātnieka statuss piešķirts 26 zinātniekiem

6-06-2017

Pamatojoties uz LR MK 2010. gada 27. jūlija noteikumiem Nr. 692 "Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība", Latvijas Zinātņu akadēmija ir apstiprinājusi Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2017. gada 1. jūnija lēmumu par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu 26 zinātniekiem:

Dr.habil.phys. Imantam BĒRSONAM 
Dr.habil.phys. Baibai BĒRZIŅAI
Dr.med. Rūtai CAREI
Dr.habil.philol. Fjodoram FJODOROVAM
Dr.habil.philol. Viktoram HAUSMANIM
Dr.habil.sc.ing. Anatolijam JEMEĻJANOVAM
Dr.habil.chem. Valdim KAMPARAM
Dr.chem. Aivaram KRAUZEM
Dr.agr. Dainim LAPIŅAM
Dr.habil.phys. Ņinai MIRONOVAI-ULMANEI
Dr.habil.philol. Dainai NĪTIŅAI 
Dr.habil.phys. Mārim OZOLIŅAM
Dr.habil.biol. Aleksandram RAPOPORTAM
Dr.habil.biol. Īzakam RAŠALAM 
Dr.agr. Arnoldam RIEKSTIŅAM
Dr.sc.ing. Jurim SKUJĀNAM
Dr.habil.chem. Uldim STIRNAM
Dr.chem. Intai STRAKOVAI
Dr.sc.ing. Francim SUDNIEKAM
Dr.habil.math. Aleksandram ŠOSTAKAM
Dr.habil.chem. Gaļinai TELIŠEVAI 
Dr.biol. Laimai TIHOMIROVAI
Dr.chem. Brigitai VĪGANTEI 
Dr.med. Arnim VĪKSNAM
Dr.biol. Ilmārai VĪNAI
Dr.biol. Īrai Irēnai VĪTIŅAI


Valsts emeritēto zinātnieku padomes sekretāre
Dr. Baiba Ādamsone
Tālr.: 67224040
E pasts:

Powered by Elxis - Open Source CMS