AICINĀM PIETEIKTIES!!!

15-06-2017

Izsludināta pieteikšanās Zemkopības ministrijas konkursam "Sējējs 2017" nominācijā
"Zinātne praksē, inovācijas"

Kas var pretendēt?

Par konkursa dalībnieku nominācijā "Zinātne praksē, inovācijas" var būt zinātnieks, kura zinātniskā darba rezultāti vai izstrāde ir ieviesta praksē ražojošā uzņēmumā, zemnieku saimniecībā, lauksaimniecības kooperatīvā vai noteiktā lauku reģionā vai ražošanas nozarē.

Kas var izvirzīt pretendentu?

Saskaņā ar konkursa nolikumu dalībniekus minētajā nominācijā var izvirzīt ražojošs uzņēmums, zemnieku saimniecība, lauksaimniecības kooperatīvs, lauksaimnieku asociācijas un biedrības vai Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA).

Ko ietvert pieteikumā?

1. Ražojošā uzņēmuma, lauksaimniecības kooperatīva un citu iespējamo konkursa dalībnieku izvirzītāju rakstisku pieteikumu un pamatojumu. Konkursam izvirzītais projekts var būt arī starpnozaru rakstura ar risinājumu daudzveidīgām problēmām, kas skar arī valsts politikas nostādnes.

2. Zinātniskā darba, izstrādes apraksta un pamatojuma vienu oriģināleksemplāru rakstiskā un elektroniskā (PDF) veidā.

Pārējā konkursanta darba objektīvai novērtēšanai nepieciešamā informācija:

3. CV.

4. Publikāciju saraksts ar norādi, kur tās atrodamas, kā arī pārējie publicitāti un pēc konkursanta ieskatiem objektīvam darba vērtējumam nepieciešamie raksturojošie rādītāji.

5. Ja uz balvu pretendē autoru kolektīvs, pieteikumā kā balvas saņēmēju norāda tikai vienu personu.

Kur un kad iesniegt pieteikumu?

Pieteikumus nominācijai  "Zinātne praksē, inovācijas" līdz 2017. gada 30. jūnijam jāiesniedz Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā, kā arī obligāti jāiesūta elektroniski (PDF vai skenētā formā) uz e-pastu .

Kāds ir balvu fonds?

Nominācijā  "Zinātne praksē, inovācijas" laureātu apbalvo ar gada balvu "Sējējs" (lielo bronzas statuju), ZM diplomu un naudas balvu - 3000 euro, bet otrās un trešās vietas ieguvēju apbalvo ar veicināšanas balvu "Sējējs" (mazo bronzas statuju), ZM diplomu un naudas balvu - 700 eiro.

Papildinformācija: www.sejejs.lv

Powered by Elxis - Open Source CMS