LZA Senātā

15-06-2017

13. jūnijā LZA Senāta sēdi atklāja LZA Senāta priekšsēdētājs, akadēmiķis Jānis Stradiņš ar jautājumu par Atzinības raksta piešķiršanu LZA korespondētājloceklim Pēterim Zālītim un akadēmiķim Jurijam Dehtjaram. Senāta priekšsēdētājs ziņoja arī par LZA vārdbalvu konkursu 2018. gadam (publicēts šajā "Zinātnes Vēstneša" numurā). LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja, akadēmiķe Raita Karnīte informēja Senātu par LZA Stratēģijas izpildes gaitu un par gaidāmās Latvijas nodokļu reformas projektu. Ziņojumu par nodokļu reformas ietekmi uz pētniecību un reversā nodokļa ieviešanas jēgu zinātnes subsidēšanai sniedza Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidente Lienīte Caune. Senāts apstiprināja LZA akadēmiķa Tālava Jundža vadībā izstrādātos izdevumu "LZA Vēstis" un "Zinātnes Vēstnesis" nolikumus. Ar Senāta lēmumu amatos tika apstiprinātas atbildīgās amatpersonas abu izdevumu redakcijās:

a) "Zinātnes Vēstneša" Redakcijas padomes priekšsēdētājs T. Jundzis:

b) "LZA Vēstis" Redakcijas padomes priekšsēdētājs T. Jundzis;

c) "LZA Vēstis" A daļas galvenā redaktore R. Karnīte;

d) "LZA Vēstis" B daļas galvenais redaktors Īzaks Rašals.

Pēc LZA ģenerālsekretāra Andreja Siliņa ziņojuma Senātā tika apstiprināts Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Latvijas Zinātņu akadēmijā.

Pēdējā atjaunošana 15-06-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS