Pasniegtas AS "Latvijas Gāze" un SIA "ITERA Latvija" 2017. gada balvas

15-06-2017

13. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē svinīgā ceremonijā tika apbalvoti AS "Latvijas Gāze" un SIA "ITERA Latvija" 2017. gada balvas laureāti.

LZA prezidents Ojārs Spārītis savu uzrunu iesāka ar trīs klātneesošo "Latvijas izglītības un ekonomikas smagsvaru" - SIA "ITERA Latvija" prezidenta Jura Savicka, RTU rektora Leonīda Ribicka un AS "Latvijas Gāze" valdes priekšsēdētāja Aigara Kalvīša - godināšanu. LZA prezidents uzsvēra, ka nekas nav cēlāks par mecenātisma tikumu. Viņš pateicās AS "Latvijas Gāze", SIA "ITERA Latvija" vadībai, padomēm, priekšsēdētājiem un prezidentiem par to, ka "viņu personā uzņēmumu darbības sekmīgā attīstībā ir balstīts zinātnes novērtējums", kas zinātniekiem ir ārkārtīgi svarīgs. O. Spārītis uzsvēra, ka šī balva ir akadēmiskā brieduma novērtējums: "Mēs šodien runājam gan par jaunākiem, gan jau nobriedušākiem zinātniekiem, kuru erudīcija, darbaspējas un prasme 21. gadsimta līmenī risināt zinātniskas problēmas ir ieguvusi žūrijas atzinību. Un tā jau ir kvalitāte, kura dod mums cerību, ka mūsu industrija, mūsu uzņēmējdarbība sadarbībā ar zinātni un izglītības struktūrām spēj dot kvalitatīvu pienesumu."

RTU Attīstības fonda priekšsēdētājs Arturs Zeps savā uzrunā akcentēja fonda ieguldījumu šīs nozīmīgās balvas administrēšanā, sagatavošanās darbu veikšanā un arī pasniegšanā jau vairāku gadu garumā. Viņš izteica atzinību divu lielu uzņēmumu - AS "Latvijas Gāze" un SIA "ITERA Latvija" - izdarītajai izvēlei atbalstīt zinātni un ne tikai tajās zinātnes jomās, kurās viņi paši ir aktīvi iesaistījušies. A. Zeps uzsvēra, ka balva ir atzinība tiem, kas kaut ko nozīmīgu jau paveikuši, un arī stimuls jaunajiem cilvēkiem, kuri vēl tikai apsver iespēju pievērsties zinātnei.

AS "Latvijas Gāze" bijušais valdes priekšsēdētājs Adrians Dāvis, sveicot klātesošos, uzsvēra, ka balva iedibināta 2000. gadā un tās mērķis ir veicināt Latvijas zinātnes un moderno tehnoloģiju attīstību gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs, un novērtēt Latvijas zinātnieku, praktiķu un topošo zinātnieku (doktorantu) devumu šajos procesos, kā arī īpaši veicināt un atbalstīt medicīnas zinātņu jomā sirds ķirurģiju, kardioloģiju un orgānu transplantāciju.

Balvas pirmais laureāts, RTU profesors Andris Krēsliņš pieteica pirmo LZA, AS "Latvijas Gāze" un RTU Attīstības fonda šī gada apbalvojuma saņēmēju - RTU docentu Dr.sc.ing. Ilmāru Bodi. Apbalvojums piešķirts par sasniegumiem gāzes saimniecības organizēšanas metodoloģijas pamatojuma izstrādē, ieguldījumu tehnisko normatīvu izstrādē, kā arī jauno speciālistu sagatavošanā. Balvu par pētījumiem gāzes apgādes sistēmu drošumā saņēma Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Gāzes nodaļas vadītāja Dr.sc.ing. Indra Niedrīte.

Šogad LZA, AS "Latvijas Gāze" un RTU Attīstības fonda balvu par sasniegumiem dzīvu donoru ziedoto nieru transplantācijā saņēma Rīgas Stradiņa universitātes Transplantoloģijas laboratorijas vadošā speciāliste Dr.med. Ieva Ziediņa, bet jaunā zinātnieka balva nonāca pie RSU Iekšķīgo slimību katedras asistenta, P. Stradiņa KUS ārsta kardiologa Andra Skrides, godinot laureāta ieguldījumu plaušu hipertensijas jomas pētniecībā un attīstībā Latvijā.

SIA "ITERA Latvija" Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Andris Auziņš, sveicot laureātus, minēja, ka šis ir 15 gads kopš uzņēmums sadarbībā ar LZA un RTU Attīstības fondu piešķir balvas ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs vai par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu.

Šogad LZA, SIA "ITERA Latvija" un RTU Attīstības fonda balvu par mūža ieguldījumu un darbu kopu "Ainavu arhitektūras zinātne un ilgtspējīgas vides veidošana" saņēma Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente  Mg.sc.ing. Silvija Rubene. Balva par mūža ieguldījumu un darbu kopu "Kvartāra paleoklimata pētījumi" nonāca Latvijas Universitātes asociētās profesores un vadošās pētnieces  Dr.geogr. Laimdotas Kalniņas īpašumā.

Par balvu pasniegšanas ceremonijas muzikālo noformējumu rūpējās RTU Inženierzinātņu vidusskolas jauktais koris (diriģente Elīza Hvane).

No kreisās I. Bode, I. Niedrīte, S. Rubene, O. Spārītis, I. Ziediņa, L. Kalniņa, A. Skride, A. Zeps, A. Auziņš

Foto J. Brencis

Powered by Elxis - Open Source CMS