Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļās

21-09-2017

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa (FTZN)

Sēde, 2017. gada 13. septembrī

Sēdes ievadvārdos akadēmiķis Jānis Spīgulis atzīmēja: "Tā kā esam izveidojuši trīs sekcijas, kurām viens no uzdevumiem ir jaunu LZA locekļu kandidatūru izvirzīšana un apspriešana, tad priekšlikums ir - šogad kandidātus uzklausīt kopējās nodaļas sēdēs, bet izvērtēt attiecīgajā sekcijā ar aizklātu balsojumu, ko organizē sekciju vadītāji (ievērojot nodaļā akceptētos un sekcijā pašu izvirzītos kritērijus)." Nodaļas vadītājs iepazīstināja ar 2017. gada LZA īsteno locekļu kandidātiem. Uz deviņām vakancēm pretendē 20 kandidāti, septiņi no tiem ir FTZN locekļi. Fizikas un astronomijas sekcijā: Jānis Alnis, Roberts Eglītis, Vjačeslavs Kaščejevs un Jurijs Žukovskis. Matemātikas un informātikas sekcijā: Juris Borzovs un Aleksandrs Šostaks. Inženierzinātņu sekcijā: Antans Sauļus Sauhats. J. Spīgulis atgādināja nodaļas ieteikumus attiecībā uz minimālo H-indeksu, kas īsteno locekļu kandidātiem ir: fizikā - 16, matemātikā - 5, informātikā - 10, enerģētikā - 6. Korespondētājlocekļu kandidātiem: fizikā - 9, matemātikā - 4, informātikā - 4, mehānikā - 8.

Iepazīstināšana sākusies ar LZA īsteno locekļu kandidātiem. FTZN tika uzklausīts LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošā pētnieka Dr.phys. J. Aļņa ziņojums "Pētījumi augstas precizitātes lāzeru spektroskopijā"; LZA kor.loc., LZA Senāta locekļa, LU Datorikas fakultātes prodekāna Dr.habil.sc.comp. J. Borzova ziņojums "Integrējot akadēmisko pasauli un tautsaimniecību", LZA kor.loc., LU vadošā pētnieka un asoc. profesora PhD V. Kaščejeva referāts "Nanoelektronikas kvantu tehnoloģijas" un LZA kor.loc., RTU Enerģētikas institūta direktora, Dr.habil.sc.ing. A. S. Sauhata ziņojums "Energosistēmu vadība, automatizācija un optimizācija."

Kandidātu augstvērtīgie referāti izsauca dzīvu diskusiju un lielu nodaļas locekļu interesi.

Informāciju sagatavoja Sofja Negrejeva,
FTZN zinātniskā sekretāre


 

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa (HSZN)

Ekspertu konsīlijs "Jauniešu bezdarbs - cēloņi un risinājumi", 2017. gada 9. augustā

Konsīlijā bija aicināti piedalīties Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas; ES Pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Saeimas komisiju, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Labklājības ministrijas (LM), Kultūras ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA), Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA), jauniešu organizāciju un izglītības iestāžu pārstāvji, un neatkarīgi eksperti. Visi uzaicinātie ir saņēmuši konsīlija "Slēdziena" projektu, varējuši to vērtēt un sniegt priekšlikumus par to.

Konsīlija sēdē piedalījās: 1) valsts institūciju speciālisti: LM Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Aļona Tutova; IZM Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā Inta Šusta; NVA direktore Evita Simsone un NVA direktores vietniece Kristīne Stašāne; VIAA direktore Dita Traidās un VIAA Administratīvā departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane; JSPA projektu koordinatore Aija Kasemira; 2) jauniešu organizāciju darbinieki; 3) eksperti: Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists Oļegs Krasnopjorovs; Daugavpils Universitātes (DU) Humanitāro un sociālo zinātņu institūta docente Inta Ostrov­ska; Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pētniece Līva Griņeviča; Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesors, LZA korespondētājloceklis Konstantīns Didenko; LU Akadēmiskās bibliotēkas pārstāvis Viktors Urvačovs; LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde; Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos Linda Romele; 4) žurnālisti: "Diena", LNT.

Konsīlija mērķis bija apzināt jauniešu bezdarba cēloņus un meklēt risinājumus jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Jauniešu īpatsvars kopējo iedzīvotāju kopskaitā ik gadu samazinās, tāpēc darba tirgus atjaunotnes kontekstā jauniešu bezdarbs ir aktuāla problēma. Bezdarbs ietekmē ne tikai indivīda labklājību un iespējas iekļauties darba tirgū, bet arī valsts ekonomisko attīstību kopumā.

Konsīlija slēdziens (pdf)

Slēdzienu sagatavoja Raita Karnīte,
LZA akadēmiķe,  HSZN priekšsēdētāja


 

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa (ĶBMZN)

Sēde, 2017. gada 8. septembrī

ĶBMZN sēde noritēja Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Anatomijas un antropoloģijas institūtā (AAI, Anatomikums), Kronvalda bulvārī 9.

Iesākumā LZA korespondētājlocekle Māra Pilmane pastāstīja par Latvijas šķeltņu pacientu audu izpēti 16 gadus ilga longitudināla projekta gaitā. Projekta unikālitāti nosaka fakts, ka tā gaitā tiek savākti audu gabaliņi izpētei no visām šķeltņu bērniem taisītajām operācijām, un tāds tas ir ir vienīgais pasaulē. Darba gaitā ar kompleksu audu faktoru korelatīvu izpēti izdevies atklāt būtiskus šķeltņu veidošanās mehānismus, piemēram, noteiktu gēnu trūkumu šķeltnes skartos audos, sakodiena vecuma ietekmi uz mutes dobuma audu faktoru sadalījumu, izanalizēt smagākajai - abpusējai šķeltnei raksturīgākās audu pārmaiņas un atrast kopējās iezīmes, kā masīvu šūnu nāvi un divu svarīgāko saistaudu reģenerācijas marķieru disbalansi audos. Par projekta rezultātiem publicēta virkne citējamu publikāciju un saņemti regulāri aicinājumi ziņot rezultātus pasaules zinātniskajai sabiedrībai attiecīgajā jomā.

Sēdes ietvaros notika iepazīšanās ar Anatomikuma anatomisko un embrioloģisko eksponātu kolekciju. Tā izveidota 2003. gadā un aptver gan Baltijā, gan Eiropā ievērības cienīgas profesora Paula Stradiņa un viņa sekotāju (1926-1960), RSU patoloģijas katedras, BKUS anatomisko eksponātu un mulāžu, kā arī AAI profesores M. Pilmanes vadībā izveidotās embrioloģisko preparātu kolekcijas. Muzejs aptver vairāk nekā 2000 eksponātus, kas atspoguļo dažādas slimības, iedzimtas anomālijas u.c. patoloģijas skartus audus. Muzejs pulcē interesentus gan no Latvijas, gan citām valstīm. Gadā muzeju apmeklē aptuveni 1000 interesenti no vidēji 50 Latvijas skolām, bet embriju kolekciju regulāri pēta jaunie zinātnes censoņi. AAI kolekcijas pirmais eksponāts datēts ar 18.gs. nogali, bet P.Stradiņa kolekcijas pirmais eksponāts - ar 1926. gadu. Kopā kolekcija sniedz ieskatu kaulu, ādas, iekšējo orgānu, audzēju slimībās, orgānu struktūras izmaiņās un formu variācijās. Atsevišķi preparāti atspoguļo cilvēku kaitīgo paradumu (smēķēšanas, alkohola u.c.) vai darba apstākļu radītās sekas. AAI savāktā embriju un augļu kolekcija atspoguļo grūtniecības komplikāciju radītās sekas aizmetņiem un iedzimtās anomālijas dažādās orgānu sistēmās. Kolekcija teicami papildina mācību materiālus un veicina izpratni par cilvēka ķermeņa uzbūvi un attīstību, kā arī to ietekmējošiem faktoriem.

Informāciju sagatavoja Māra Pilmane, LZA kor.loc. un
Daina Daija, ĶBMZN zinātniskā sekretāre

Pēdējā atjaunošana 21-09-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS