Kandidātu saraksts 2017. gada jaunu locekļu vēlēšanām

21-09-2017

LZA SENĀTA LĒMUMS

LZA Senāts 2017. gada 19. septembra sēdē nolēma:

1. Piešķirt papildus vienu LZA ārzemju locekļu vakanci 2017. gada LZA jaunu locekļu vēlēšanām.

2. Apstiprināt kandidātu sarakstu 2017. gada LZA jaunu locekļu vēlēšanām.

LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš
LZA Senāta zinātniskā sekretāre A. Edžiņa 


Kandidātu saraksts 2017. gada jaunu locekļu vēlēšanām

Akadēmiķi - 9 vakances

Jānis Alnis - dz. 16.05.1974. Dr.phys. (2002). LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta (ASI) vadošais pētnieks, LU ASI Kvantu optikas laboratorijas dibinātājs (2013).

Juris Borzovs - dz. 17.04.1950. Dr.habil.sc.comp. (1999). LZA kor.loc. (2007). LU Datorikas fakultātes Programmēšanas katedras profesors.

Maija Burima - dz. 10.03.1971. Dr.philol. (2002). LZA kor.loc. (2012). DU Latviešu literatūras un kultūras katedras profesore, Humanitārās fakultātes dekāne, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece.

Ausma Cimdiņa - dz. 30.09.1950. Dr.philol. (1992). LZA kor.loc. (2003). LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, vadošā pētniece, pētījumu centra Feministica Lettica vadītāja.

Roberts Eglītis - dz. 01.02.1966. Dr.phys. (1994). LZA kor.loc. (2014). LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks.

Tālis Gaitnieks - dz. 08.09.1957. Dr.silv. (1992). LZA kor.loc. (2009). LV Mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks.

Jānis Grāvītis - dz. 11.02.1948. Dr.habil.chem. (1989). LZA kor.loc. (2006). Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks.

Aigars Jirgensons - dz. 14.09.1973. Dr.chem. (2000). LZA kor.loc. (2013). Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā un Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas vadītājs, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors.

Tālis Juhna - dz. 22.01.1972. Dr.sc.ing. (2002). LZA kor.loc. (2011). RTU Zinātņu prorektors, RTU Būvzinātnes centra Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas vadītājs, RTU profesors.

Vjačeslavs Kaščejevs - dz. 16.03.1978. PhD (2006). Telavivas Universitātē, Izraēlā. LZA kor.loc. (2013). LU Fizikas un matemātikas fakultātes asociētais profesors.

Mārcis Leja - dz. 29.08.1964. Dr.med. (2003). LZA kor.loc. (2012). LU Medicīnas fakultātes profesors, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Zinātnes daļas vadītājs.

Sandra Lejniece - dz. 23.11.1963. Dr.med. (1998). LZA kor.loc. (2013). RSU profesore, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja.

Māra Pilmane - dz. 22.05.1962. Dr.habil.med. (1997). LZA kor.loc. (1997). RSU profesore, RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta direktore, Morfoloģijas katedras vadītāja.

Irina Pilvere - dz. 03.03.1956. Dr.oec. (2001). LZA kor.loc. (2010). LLU profesore, LLU rektore, vadošā pētniece.

Valdis Pīrāgs - dz. 20.02.1961. Dr.med. (1995). LZA kor.loc. (2009). LU profesors, LU Medicīnas fakultātes Internās medicīnas katedras vadītājs, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnikas vadītājs un Endokrinoloģijas centra vadītājs.

Antans Sauļus Sauhats - dz. 14.03.1948. Dr.habil.sc.ing. (1992). LZA kor.loc. (2003). RTU Enerģētikas institūta direktors, profesors, Energosistēmu vadības un automatizācijas katedras vadītājs.

Aleksandrs Šostaks - dz. 05.12.1948. Dr.habil.math.(1992). LZA kor.loc. (2004). LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesors, LU Matemātikas un Informātikas institūta vadošais pētnieks.

Igors Šuvajevs - dz. 07.04.1963. Dr.phil. (1995). LZA kor.loc. (2000). LU profesors, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks.

Jurijs Žukovskis - dz. 02.02.1949. Dr.chem. (1993). LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks un Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorijas vadītājs.

Aivars Žūriņš - dz. 04.07.1956. Dr.sc.ing. (1998). Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks.

Turpinājums nākamajā numurā

Powered by Elxis - Open Source CMS