LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde 2017. gada 11. oktobrī

5-10-2017

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
s ē d e
trešdien, 2017. gada 11. oktobrī plkst. 15.00
LZA Senāta zālē
(Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā)

1. Lekcija: Breaking High-Performance Fiber Development Paradigm: Continuous Supernanofibers for the Ultratough Structural Composites
    - Nebraskas Linkolna universitātes Mehānikas un materiālu inženierzinātņu nodaļas (ASV), profesors Dr.sc.ing. Juris Dzenis

2. LZA īstenā locekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem: „35 gadi ar daudzvērtīgām matemātiskām struktūrām"
    - LZA kor.loc., Dr.habil.math. Aleksandrs Šostaks

3. LZA īstenā locekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem: „Nanomateriālu teorētiskā modelēšana un svarīgo īpašību prognozēšana"
    - LU CFI vadošais pētnieks Dr.chem. Jurijs Žukovskis

4. LZA korespondētājlocekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem: „Bioinformātikas algoritmiskās problēmas"
    - LU FMF prof., Dr.sc.comp. Juris Vīksna

Latvijas Zinātņu akadēmijas
Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre
Dr.sc.ing. Sofja Negrejeva
Tel.: 67223633, mob. 26024436, Fakss: 67821153,
E pasts:

Powered by Elxis - Open Source CMS