Otrā starptautiskā konference "From cellular processes to drug targets" Rīgā

2-11-2017

LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā š.g. 19.-20. oktobrī Latvijas Farmakoloģijas biedrība (LFB) sadarbībā ar LU un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu rīkoja otro starptautisko konferenci "From cellular processes to drug targets". Konferenci sveica un veiksmi novēlēja LU rektors profesors Indriķis Muižnieks un LU Medicīnas Fakultātes dekāns pofesors Valdis Folkmanis. Piedalījās 171 dalībnieks no 12 valstīm. Konferences tematika bija fokusēta uz modernām stratēģijām identificēt tos šūnas molekulāros mehānismus, kuru mērķēšana (targeting) ar zāļu vielām var visefektīvāk un racionālāk noregulēt procesus, kas nodrošina šūnas dzīvotspēju, un līdz ar to novērst slimību izraisošos traucējumus. Vairāki referāti bija veltīti novecošanas problēmai (Inga Kadiša (Kadish), ASV), Alcheimera slimības ārstēšanai (Tomass van Groins (Thomas van Groen), ASV), neiroprotekcijai (Mojca Kržana (Kržan), Slovēnija; Augusts Pivarūns (Augustas Pivoriunas), Lietuva; Vladimirs Piļipenko, Latvija; Dīters Vilbolds (Dieter Willbold), Vācija), smadzeņu traumām (Šajams Sanders Čatedži (Shyam Sunder Chatterjee), Vācija; Līga Zvejniece, Latvija), hemato-encefāliskai barjerai (Ingolda Blasiga, Vācija), kannabinoīdu sistēmai (Stīvens Aleksanders (Stephen P.H. Alexander), Apvienotā Karaliste), peptīdam lunasīnam (Vija Z. Kluša) u.c. Tā ir tikai daļa no ļoti interesantajām mutiskajām prezentācijām, nemaz nerunājot par 50 posteru ziņojumiem.

Šī konference bija vēra ņemama arī sakarā ar LFB 45. gadadienu. Sveicēju vidū bija IUPHAR (Starptautiskās Farmakoloģijas Apvienības) pārstāvis Stīvens Aleksanders (Apvienotā Karaliste) un EPHAR (Eiropas Farmakoloģijas Apvienības) pārstāve Mojca Kržana (Slovēnija), arī žurnāla "Pharmacological Reviews" galvenais redaktors Emilio Klementi (Clementi, Itālija). Ļoti saturīgus ziņojumus par LFB 45 gadiem sniedza LFB prezidente, LU profesore Baiba Jansone.

Otrs zīmīgs notikums konferences programmā bija pirmā LFB prezidenta (1972-1994) Rīgas Medicīnas institūta profesora Modra Melzoba piemiņas atzīmēšana. Šogad mēs svinētu viņa 90. dzimšanas dienu. Referātu un video par M. Melzoba dzīves vietām bija sagatavojuši viņa bijušie skolnieki Staņislavs Jankovskis, Antons Skutelis, Jānis Baltkājs un Ardijs Ranks. Bijām ļoti priecīgi, ka mūsu vidū bija arī M. Melzoba meita, arhitekte Iveta Jēkabsone.

LFB turpināja arī kopš 1990. gadiem iesākto tradīciju uzņemt par LFB goda biedriem farmakologus un citus speciālistus, kas devuši lielu ieguldījumu Latvijas farmakoloģijas attīstībā. Jaunie goda biedri saņem Osvalda Šmīdeberga medaļu, kuras idejiskais autors ir LZA akadēmiķis Jānis Stradiņš, atgādinot, ka O. Šmīdebergs ir dzimis Latvijā (Laidzē, netālu no Talsiem), un īstenotājs - mākslinieks Jānis Strupulis.

Līdz šim Goda biedra titulu un medaļu, sākot no 1998. gada, jau bija saņēmuši 34 farmakologi, ķīmiķi, biologi un atbalstītāji no 12 valstīm. Šogad LFB Valde bija izvēlējusies 3 farmakologus - Inga Kadiša un Tomass van Groins (Birmingemas Universitāte, Alabama, ASV) par radītu iespēju viņu laboratorijā stažēties vairākiem LU farmakologiem, padomiem eksperimentālo darbu veikšanā, un Viju Zaigu Klušu par jauno farmakologu ilggadīgu audzināšanu un LFB prezidēšanu (1994-2010).

Balvas tika piešķirtas arī jaunajiem zinātniekiem par labāko postera prezentāciju. Visaugstāko novērtējumu ieguva Edijs Vāvers ar līdzautoriem (Latvijas Organiskās sintēzes institūts, OSI) par sigma-1 receptora selektīva antagonista prokonvulsīvo aktivitāti. Otro prēmiju ieguva  Tenis Lāsfelds (Tõnis Laasfeld) ar līdzautoriem (Tartu Universitāte) par eksperimentālo datu jaunu apstrādes un analīzes sistēmu; trešo  -  Jēkabs Fridmanis ar līdzautoriem (OSI un BMC, Rīga) par Borrelia burgdorferi baktērijas proteīna BBP28 struktūras pētījumiem.

Konferences vakarus kuplināja brīnišķīgi mūziķi. Konferenci veiksmīgi noorganizēja un vadīja LFB Prezidente (kopš 2010) LU profesore Baiba Jansone un viņas veiksmīgi izvēlētā komanda.

Konferences programma pieejama: http://www.icp2017riga.lu.lv/scientific-programme/. Konferences referātu tēzes būs publicētas Austrijas Farmakolģijas biedrības žurnālā "Intrinsic Activity"  ( http://www.intrinsicactivity.org/2017/5/S2/).

Vija Zaiga Kluša,
LU profesore, LZA akadēmiķe

Starptautiskās konferences aktīvākie dalībnieki. Pirmajā rindā no kreisās: jaunie LFB Goda biedri un Osvalda Šmīdeberga medaļas saņēmēji: Thomas van Groen, Vija Zaiga Kluša, Inga Kadish.

Foto K. Jēkabsons

Pēdējā atjaunošana 7-11-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS