LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna Letonikas VII kongresa atklāšanā

2-11-2017

VII kongress. Daugavpils, Rīga, Liepāja. 26. oktobris - 3. novembris

LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna Letonikas VII kongresa atklāšanā

Godātais Daugavpils Universitātes rektor Arvīd Barševska kungs un viesmīlīgā Daugavpils Universitātes saime! Ekselence, ārkārtējais un pilnvarotais vēstniek Čehijas Republikā Albert Sarkaņa kungs! Godātais Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektor Edmund Teirumnieka kungs! Godātie kongresa dalībnieki, akadēmiķi, profesūra, mācībspēki, studentija un it visi klausītāji!

Mana sirds gavilē par faktu, ka valsts pētījumu programma Letonika plūst kā plata upe. Tās straumi veido septiņu augstskolu un sešu zinātnisko institūtu zinātnieku domu viedais plūdums, kuru šajā Mārtiņa Lutera Reformācijas 500. atceres gadskārtā vēl pamanāmāku un aktuālāku dara pētniecisko uzdevumu tvērums kā reģionālajā, tā arī starptautiskajā mērogā. Savā mazajā valstī mēs mētājamies starp lieliem un ambicioziem mērķiem, skaļiem uzstādījumiem un pretējo galējību: dzīves realitātes nemitīgo atgādinājumu, kas skan līdzīgi Henrika Ibsena lugas "Pērs Gints" personāža - Lielā Līkā - vārdiem "Ej apkārt!" Un, laipojot starp šķēršļiem kā orientēšanās sportā, vai cenšoties bez nagliņkurpēm kājās pārvarēt ierēdniecības saceltās barjeras, mēs skrienam, krītam, un atkal ceļamies. Bet, ja nevaram paskriet, tad spītīgi rāpojam, cenšoties ar savu neatlaidīgo ziemeļnieku dabu pierādīt, ka vēl esam dzīvi un mūsu tauta ir dzīva, ka tās vērtību pūrs ir neizmērojams un interesants ne vien mums pašiem, bet arī citiem, un, ka tajā ir pērļu ka ne izskaitīt.

Letonikas programma un jūs visi esat komandzinātnes dalībnieki, kura savā atvēzienā iesaistot sadarbības tīklā augstskolas un institūtus, rada jaunas zinātnes paradigmas, un šoreiz jau pavisam drosmīgi pārkāpjot nozaru ietvarus, un, organizējot eksperimentus, izdarāt vērojumus un secinājumus starpnozaru telpā. Mūsu ikdienai tik raksturīgajā uzspiesto diskusiju situācijā mums - valsts pētījumu programmas dalībniekiem - nudien ir skaidrs, ko nācijas intelektam un zinātnes kvalitātei spēj sniegt šāds mērķtiecīgi plānots, strukturēts un inovatīvas atziņas garantējošs pētījums, kura fundamentālā nozīme vēl jo vairāk kļūst redzama tieši Latvijas valsts dibināšanas simtgades priekšvakarā, jo tajā tiek runāts par tām nacionālajām un valstiskajām vērtībām, kurām ir pasaules skaņa.

Lai šajās dienās Daugavpils Universitātes viesmīlīgajās auditorijās izskan Letonikas VII kongresa daudzskaitlīgo sekciju ziņojumi! Lai top ieceres rakstu krājumiem! Lai raisās radoša domu apmaiņa un draudzīgai sadarbībai pastieptās rokas vienojas kopīgam pētnieciskajam darbam gan valsts simtgades, gan tai pāri saskatītiem zinātnes uzdevumiem!

Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdā vēlos pateikties kongresa rīcības komitejai un personīgi akadēmiķiem Tālavam Jundzim, Ilgai Jansonei, Viktoram Hausmanim, Jānim Stradiņam, Maijai Kūlei, Benediktam Kalnačam, Guntim Zemītim un mākslas zinātņu doktorei Kristiānai Ābelei par iedvesmotu darbu kongresa tematikas izstrādē un sekciju plānošanā. Es pateicos visiem Letonikas programmā iesaistīto augstskolu un institūtu zinātniekiem par atdevi un pētniecisko azartu četru gadu garumā, kā arī par dzīves un pedagoģisko gudrību, iesaistot pētījumos arī zinātnes ataudzi - studentus, maģistrus, doktorantus.

Novēlu raženu darbu visās sekcijās Daugavpils Universitātē un Letonikas VII kongresa turpinājumam Liepājas Universitātē, Latvijas Universitātē un Latvijas Mākslas akadēmijā Rīgā! Lai izbaudām augsta garīga sprieguma atmosfēru, gūstam gandarījumu jaunās atziņās un spēku turpmākam zinātnieka misijas piepildījumam uz rezultātu vērstā pētniecībā!

Foto J. Brencis

Powered by Elxis - Open Source CMS