Kā veicināt sabiedrības sapratni par zinātni? Ieskats nevalstiskas organizācijas idejās un darbībā

16-11-2017

Zinātne palīdz vairot izpratni par pasauli mums apkārt. Tās atzinumi var palīdzēt pieņemt objektīvākus lēmumus visdažādākajās ikdienas situācijās - izvēloties pārtiku, ārstējot slimības, uzlabojot ceļu satiksmes drošību, attīstot uzņēmumus, samazinot atkritumu daudzumu utt. Neskatoties uz to, ikdienā bieži sastopam izteikumus, kas balstīti vājos, sagrozītos vai pārprastos zinātniskos pamatojumos: apslēpti vai pārspīlēti riski uzmanības iegūšanai, pētījumi, kas neatbilst tiem piedēvētajai nozīmei, anekdotes par politiķu idejām sakārtot un vairot sabiedrības labklājību, kad objektīvāki dati liecina par pretējo...

"Sapratne par zinātni" (Sense about Science, turpmāk - SAS) ir Lielbritānijā un Beļģijā bāzēta neatkarīga bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir tuvināt zinātni sabiedrībai, vēršoties pret zinātnes faktu sagrozīšanu un ļaunprātīgu izmantošanu un veicinot atklātu komunikāciju starp nozares pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Lai īstenotu šos mērķus, SAS organizē kampaņas, kas iedrošina sabiedrību arī ikdienas situācijās interesēties par zinātniskiem pierādījumiem un mudina pētniekus un lēmumu pieņēmējus runāt par zinātniskiem pamatojumiem, it īpaši tādos sarežģītos jautājumos kā ģenētiski modificēti organismi vai ārstniecības preparātu atbilstība vajadzībai.

SAS ir maza komanda, kas ar tūkstošiem brīvprātīgu atbalstītāju palīdzību "gāž lielu vezumu". "Jaunās zinātnes balss" (Voice of Young Science, turpmāk - VoYS) ir SAS koordinēts vairāk nekā 2000 pētnieku tīkls visā Eiropā, kas ir apņēmušies reaģēt uz maldīgiem sabiedrības priekšstatiem par zinātni un tās atzinumiem. Jaunie zinātnieki ir aicināti apmeklēt VoYS seminārus "Iestājies par zinātni" (Stand up for Science) (skat. 1. attēlu), kur gūt atbalstu,
iedvesmu un nepieciešamās zināšanas, lai publiski paustu savu viedokli. Darba grupās ir
iespēja tikties ar pētniekiem, kam ir pieredze sadarbībā ar medijiem un politiķiem, uzzināt no ES politiķiem par zinātnes pētījumu nozīmi politikā un to, kā pētnieki var ietekmēt likumdošanu. Ir iespēja tikties ar pieredzējušiem žurnālistiem un noskaidrot, kā darbojas plašsaziņas līdzekļi un ko žurnālisti gaida no zinātniekiem. Šie dienu ilgie bezmaksas semināri tiek rīkoti dažādās Eiropas vietās - Londonā, Edinburgā, Glāzgovā, Mančestrā, Briselē, Lisabonā, Ķelnē, Ļubļanā un šobrīd pēdējais - Varšavā (10. novembrī). (Papildu informācija mājaslapā: http://senseaboutscience.org/voys/).

Viena no SAS organizētajām sabiedriskajām kampaņām ir "Prasi pamatot" (Ask for Evidence), kurā iedzīvotāji tiek rosināti nebūt pasīviem un prasīt pierādījumus, kuros balstīti ziņu stāsti, reklāmas apgalvojumi un politikas izstrādnes (skat. 2. attēlu). Iedzīvotāji var vērsties mājaslapā www.askforevidence.org, kur SAS darbinieki palīdz formulēt jautājumu par interesi izraisījušo apgalvojumu vai izstrādājumu, vai politisku izteikumu un uzdot to īstajai personai. Mājaslapā arī atrodama informācija par to, kā vērtēt iegūtās atbildes kvalitāti. Piemēram, viens angļu optikas ķēdes veikals ieteicis kādai sievietei iegādāties dārgas lēcas, kas pasargātu no redzes pasliktināšanās. Sieviete izlēmusi noskaidrot, kāds ir šī apgalvojuma zinātniskais pamatojums, un, izmantojot "Prasi pamatot" mājaslapu, vērsusies veikalu ķēdes galvenajā birojā. Pienācīgs pamatojums neticis saņemts, toties veikalu ķēde visās filiālēs atsaukusi šo apgalvojumu, uzsākusi iekšēju izmeklēšanu un mainījusi sava personāla apmācību. "Prasi pamatot" kampaņas kontā ir daudz šādu stāstu, kad viena iedzīvotāja prasībai pamatot ir bijusi liela ietekme. (Šie un citi stāsti atrodami mājaslapā www.askforevidence.org). Šādi piemēri iedrošina rīkoties arī citus un tādā veidā vairo zinātnisko pamatojumu pielietojumu un arī pieprasījumu, kas savukārt var stiprināt demokrātiju.

2017. gada vasarā SAS, atsaucoties uz pieaugošajām bažām par "postpatiesības" sabiedrības veidošanos un uzskatu, ka valdības neinteresējas par pierādījumiem, organizēja sarīkojumu Eiropas Parlamentā "Pamatojumam ir nozīme" (Evidence Matters). 16 pilsoņi (skat. 3. attēlu) ar dažādu dzīves pieredzi no dažādām Eiropas valstīm ieradās Eiropas Parlamentā, lai saviem deputātiem īsi pastāstītu, kāda nozīme viņu dzīvē ir zinātniskiem pamatojumiem un kāpēc viņiem ir svarīga zinātnes atziņu izmantošana politikā. Viņu vidū bija holandiešu lauksaimniece Elīne, kura vēlas pierādījumos balstītu kūtsmēslu politiku, Bulgārijas sērfotājs Dimitars, kuru satrauc jūras piesārņojuma ietekme uz ūdenssportistu veselību un jūras vidi, Vācijas aktīvists Tobiass, kurš cenšas mazināt pārtikas izšķērdēšanu, un Igaunijas pētniece Marge, kura pēta jauniešu nodarbinātību un iespējas to veicināt. (Visi stāsti pieejami mājaslapā http://senseaboutscience.org/activities/evidence-matters-eu/). Pasākums tika labvēlīgi uzņemts gan no iedzīvotāju, gan deputātu puses. Kā apliecinājums tam, ka iedzīvotājiem rūp zinātniski pamatojumi, tas veido atskaites punktu diskusijai par politikas ieceru pamatošanu un sabiedrības iesaistīšanu. Lai panāktu reālas pārmaiņas ES kultūrā, SAS turpina šo kampaņu ar Eiroparlamenta deputātiem, kuri izmanto zinātnisku informāciju, pamato un skaidro savus lēmumus, ar aktīviem pilsoņiem, kas pieprasa pierādījumus, un ar rosīgu pētnieku kopienu, kas ir atvērta, godīga un gatava iesaistīties publiskās debatēs.

SAS vēlas vairot korektu attieksmi pret zinātni un tās iespējām. Ja zinātnes dati tiek pārprasti, nepareizi interpretēti vai apslēpti, tiek ierobežotas mūsu spējas spriest un pieņemt labākos lēmumus sev un sabiedrībai. Sabiedrības atbalsts un prasme izmantot zinātniskus pamatojumus ļauj tiem kļūt par jaudīgu rīku izpratnes, atbildības un pārmaiņu īstenošanai. SAS mērķis ir sabiedrība, kurā visu līmeņu institūciju pienākums ir ņemt vērā pieejamos kvalitatīvos zinātnes atzinumus un sniegt godīgu informāciju par to, kur objektīvie dati beidzas. Sabiedrība, kurā kritiskā iedzīvotāju masa pieprasa augstus pakalpojumu un kvalitātes standartus un kas tur institūcijas pie vārda. Efektīva komunikācija starp iedzīvotājiem, zinātniekiem un politikas veidotājiem ir svarīgs priekšnoteikums šādas sabiedrības izveidei.

Anna Stikāne, LJZA


VoYS seminārs jaunajiem zinātniekiem
"Iestājies par zinātni"


Ceļvedis pamatojumu prasīšanai

 


Eiropas iedzīvotāji ieradušies Eiropas Parlamentā vēstīt, ka "pamatojumam ir nozīme" Frenks Pitūss (Frank Pittoors)

Powered by Elxis - Open Source CMS