Eiropas Komisijas viceprezidenta Valda Dombrovska vizīte Latvijas Zinātņu akadēmijā

16-11-2017

3. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) viesojās Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis. Diskusijā ar akadēmisko aprindu pārstāvjiem izvērsās saruna par zemo zinātnes finansējumu Latvijā un iespējām uzlabot šo situāciju, izmantojot Eiropas Savienības (ES) sniegtās iespējas.

Latvijai, kam Eiropas Savienības valstu vidū nemainīgi ir vieni no zemākajiem rādītājiem pētniecības un inovāciju jomā, un viens no zemākajiem finansējuma līmeņiem zinātnei, ir jāpieliek visas pūles, lai izmantotu ES sniegtās iespējas, tai skaitā Horizon2020 ietvaros. ES fondu finansējuma sekmīga apguve, kā uzsvēra V. Dombrovskis, ir viens no virzītājspēkiem. Izglītības un zinātnes ministrijai ir nozīmīga loma situācijas uzlabošanā, lai gan tās kapacitāte ir nepietiekama. Eiropas Komisija, reaģējot uz situāciju Latvijas zinātnes finansējuma jomā, Eiropas semestra ietvaros izvērtēs valsts budžeta izdevumu politiku un iespējams, sniegs rekomendācijas.

V. Dombrovskis, atbildot uz jautājumu par ES budžeta politiku nākamajam periodam, informēja, ka pašlaik notiek sagatavošanas darbi. EK plāno nākt ar priekšlikumiem 2018. gada maijā, un var prognozēt, ka zinātne un pētniecība būs starp nākamā daudzgadu budžeta prioritātēm.

Viens no akadēmiķu uzdotajiem jautājumiem skāra Latvijas iesaisti kopējās ES programmās, kur Latvijas zinātne kopumā ir zaudētājas lomā, lai gan atsevišķi projekti ir piesaistījuši ievērojamu ES finansējumu. Tāpat tika jautāts, vai ES var ieviest stingrākas direktīvas, kas valstīm liktu pārskatīt savas politikas zinātnes finansējuma jautājumā. Pašreizējā valdības nostāja Latvijā ir ierindojusi zinātni ‘tērējošo pozīciju' vidū, kamēr atbalsts pētniecības un inovāciju attīstībai viennozīmīgi ir ekonomiskās attīstības un investīciju pieauguma garants.

Diskusijas noslēgumā tika uzsvērts, ka, pieaugot populismam un separātisma tendencēm Eiropā, pastāv bažas,  ka zūd Eiropas ideāli un vērtības. Šobrīd - arī ģeopolitiskās situācijas ietekmē - ir būtiski arvien neatlaidīgāk komunicēt Eiropas vienotības ideju.

Diskusijā piedalījās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, LZA viceprezidents Andrejs Krasņikovs, LZA ārlietu sekretārs Tālavs Jundzis, akadēmiķi Jānis Stradiņš, Elmārs Grēns, Baiba Rivža, Ivars Kalviņš, Maija Kūle, Andris Šternbergs, institūtu vadošie pētnieki.

Ilze Stengrevica, LZA sabiedrisko attiecību speciāliste


LZA prezidents Ojārs Spārītis, EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, EK viceprezidents Valdis Dombrovskis, akadēmiķe Baiba Rivža, LZA ārlietu sekretārs Tālavs Jundzis, LZA viceprezidents Andrejs Krasņikovs, akadēmiķis Jānis Stradiņš Foto J. Brencis

Powered by Elxis - Open Source CMS