Par Baltkrievijas zinātnieku otro kongresu Minskā

23-01-2018

2017. gada 12. - 14. decembrī notika Baltkrievijas Zinātnieku 2.kongresā. Kongress bija veltīts Baltkrievijas Zinātnes gadam.

Kongresa mērķis bija izvērtēt Baltkrievijas Republikas nacionālās zinātnes un Apvienotās valsts zinātnes stāvokli starptautiskajā zinātnes attīstības kontekstā un apspriest Baltkrievijas zinātnes un tehnoloģiju stratēģiju.

Kongresā piedalījās vairāk nekā 2000 delegātu no Baltkrievijas un apmēram 50 ārzemju dalībnieku. Latvijas pārstāvniecība Kongresā - akadēmiķe B.Rivža, Profesors P.Rivža un LZA starptautisko sakaru nodaļas vadītāja I.Trapenciere.

Kongresa 1.dienas darbs bija organizēts deviņās sekcijās. Latvijas pārstāvji piedalījās Starptautiskās sekcijas sēdē, kurā tika apspriestas Zinātņu akadēmiju starptautiskās sadarbības iespējas. Tika nolasīti ziņojumi par Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas (BZA) un ārzemju viesu pārstāvēto Zinātņu akadēmiju darbību, sadarbības virzieniem un iespējamajiem perspektīvajiem turpmākās sadarbības virzieniem. Akadēmiķes B.Rivžas labi strukturētais un interesantais referāts tika uzņemts ļoti atzinīgi.  Sekcijas darba noslēgumā tika pieņemta Rezolūcija, kurā tika definēti starptautiskās sadarbības prioritārie virzieni - fizika, enerģētika, optika un informācijas tehnoloģijas, izmantot starptautisko Zinātņu akadēmiju tīklu kopīgu projektu izstrādei, izskatīt iespēju Baltkrievijā uzsākt ārvalstu zinātnisko inovāciju eksperimentālo ražošanu, ja šīm inovācijām nav baltkrievu analogu, u.c.

Galvenās atšķirības starp Baltkrievijas Zinātņu akadēmiju (BZA) un LZA saistītas ar to, ka BZA koordinē daudzu zinātnisko institūtu darbu, jo BZA pakļautībā darbojas zinātniskie institūti. No Kongresa viesu dalīborganizācijām Kazahijas Zinātņu akadēmijai ir līdzīgs statuss ar LZA. Nesen mainījies arī Krievijas ZA statuss, taču Zinātņu akadēmijas reorganizācija ir reformu procesā.

Kongresa laikā akadēmiķe B.Rivža apsveica LZA ārzemju locekļus Vladimiru Gusakovu (nosaukums piešķirts 2016.g.) un Zenonu Lovkis (2017.g.).

2017.g novembrī akadēmiķe B.Rivža tika ievēlēta par BZA ārzemju locekli, kongresa laikā B.Rivža tika pasniegts BZA ārzemju locekļa diploms.

Kongresa laikā nodibinājām kontaktus ar Krievijas Pļehanova Universitātes pētniecības institūta direktoru, BZA Ekonomikas institūtu, Baltkrievijas Darba tirgus institūtu, kā arī ar LZA ārzemju locekli, Pārtikas zinātniskās pētniecības centra direktoru, profesoru Z.Lovkis, apspriežot turpmākās sadarbības iespējas. Visu minēto institūtu vadītāji izrādīja interesi par LZA, zinātniskajiem institūtiem un iespējām izstrādāt kopīgus pētnieciskus projektus. Interesenti, kuri vēlas sadarboties ar minētajiem vai citiem BZA institūtiem, lūdzu vērsties pie I.Trapencieres.

Kongresa otrajā dienā notika Plenārsēde, kurā referātus nolasīja vairāki BZA locekļi, t.sk. BZA Prezidents V.Gusakovs. Kongresā pusotru stundu garu runu teica Baltkrievijas Prezidents Aleksandrs Lukašenko kungs (https://www.sb.by/articles/nauka-sila-v-razvitii.html), izrādot gan ekspertīzi par Baltkrievijas zinātnes attīstību, gan norādot uz turpmākās attīstības perspektīvām. Prezidenta Lukašenko runa bija interesanta un kompetenta. Prezidents ne tikai uzskaitīja Baltkrievijas zinātnes problēmas - jauno zinātnieku sagatavošana, jaunas zinātniskās izstrādes, to pārveidošana inovācijas un ieviešana ražošanā; zinātnes finansējums. Prezidents vairākkārt aicināja zinātniekus veikt pētījumus, saistīt to rezultātus ar inovācijām, solot papildu finansējumu, uzsverot, ka Baltkrievijas attīstībai jābalstās uz zinātniskajiem sasniegumiem. Tika apsolīts zinātnieku atalgojuma palielinājums par 30 procentiem. Prezidents savā garajā, bet interesantajā runā nelasīja iepriekš uzrakstītu referātu, bet runāja brīvi, akcentējot sasniegumus un problēmas.

Plenārsēdes otrajā daļā referātu nolasīja Ķīnas pārstāvis, kurš informēja par 15 miljardu Ķīnas investīcijām Baltkrievijas zinātņu un inovāciju attīstībā un šo investīciju izlietojumu.

Ārpus Kongresa darba tika apspriesti divi jautājumi - pārtrauktais kopīgo grantu līgums starp Baltkrievijas ZA un Latviju, kā arī kopīgs pieteikums Starptautiskās Zinātņu akadēmiju partnerības (IAP) projekta ietvaros.

Ilze Trapenciere

Powered by Elxis - Open Source CMS