Par īstermiņa zinātniskām vizītēm 2018. gadā

26-01-2018

Latvijas zinātnieki var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru/institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vairākas LZA partnerakadēmijas (piem. Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Izraēlas ZA u.c.) atbalsta īstermiņa mobilitātes vizītes neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml. Vizītes mērķis var būt - kopīgs pētījums, sadarbības uzsākšana, darbs bibliotēkā, arhīvā un/vai piedalīšanās zinātniskā konferencē. Pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Mobilitātes vizīšu kārtību nosaka LZA Valdes apstiprinātie „Noteikumi par Latvijas zinātnieku īstermiņa mobilitātes vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros", kas atrodami LZA mājaslapas http://www.lza.lv sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība.

NB! Lūdzu, ņemiet vērā, ka sadarbībā ar Bulgārijas, Polijas un Ungārijas Zinātņu akadēmijām prioritāras ir vizītes divpusējo sadarbības projektu izpildei, taču atbalstītas tiek arī individuālas vizītes. Savukārt līgums starp LZA un Čehijas ZA paredz atbalstu tikai kopīgiem projektiem

Vizīšu finansēšana. Akadēmijas pielieto izmaksu sadales modeli: LZA partnerakadēmija  apmaksā viesnīcas izdevumus un līgumā paredzēto dienas naudu atbilstoši vizītes darba programmai. Vizītes dalībniekam pašam jārisina starptautiskā transporta biļešu samaksas jautājums. LZA nodrošina partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos Latvijā un saskaņo zinātnisko programmu. Vieszinātnieki, kas ierodas LZA sadarbības līgumu ietvaros, galvenokārt tiek izmitināti Akadēmijas viesu istabās 14. stāvā.

Lūdzam iesniegt pieteikumus 2018. gada vizītēm līdz 13. aprīlim (ja uz kādu no valstīm gada kvota nebūs piepildīta, pieteikumus pieņemsim līdz 2018. gada 12. oktobrim). Informācijai tel. 67227391, mob. 26478619 vai
e-pasts: 


LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi un apmaiņas kvotas

Divpusējās sadarbības apmaiņas braucieni 2017. gadā

Nr. p.k.

 

LZA partnerinstitūcija -
Zinātņu akadēmija (ZA)

 

Apmaiņu kvota vai pēc vienošanās (***)

 

Īpaši nosacījumi un ieteikumi

 

2017. gadā izmantoto dienu (vizīšu)skaits

 

No Latvijas

 

Uz Latviju

 

1

 

Austrijas ZA

 

***

 

Tikai Austrijas ZA institūti

 

-

 

-

 

2

 

Baltkrievijas NZA

 

50 dienas

 

 

 

-

 

36 (6)

 

3

 

Berlīnes-Brandenburgas ZA

 

6 nedēļas

 

Tikai kopprojekti

 

-

 

-

 

4

 

Bulgārijas ZA

 

12 nedēļas

 

 

 

22 (3)

 

31 (4)

 

5

 

Čehijas ZA

 

 

 

Tikai kopprojekti

 

17 (3)

 

17 (4)

 

6

 

Gruzijas ZA

 

4 nedēļas

 

 

 

-

 

-

 

7

 

Igaunijas ZA

 

75 dienas

 

 

 

34 (5)

 

17 (2)

 

8

 

Itālijas ZA

 

60 dienas

 

 

 

-

 

-

 

9

 

Izraēlas ZA

 

6 nedēļas

 

 

 

-

 

-

 

10

 

Lietuvas ZA

 

75 dienas

 

 

 

72 (10)

 

38 (9)

 

11

 

Melnkalnes ZA

 

21 diena

 

 

 

-

 

-

 

12

 

Polijas ZA

 

100 dienas

 

 

 

19 (2)

 

59 (8)

 

13

 

Slovākijas ZA

 

21 diena

 

 

 

-

 

11 (2)

 

14

 

Ukrainas NZA

 

30 dienas

 

 

 

0 (0)

 

29 (2)

 

15

 

Ungārijas ZA

 

7+7 dienas

 

1 vizīte (proj.)

1 vizīte (ind.)

0 (0)

 

0 (0)

 

16

 

Zviedrijas Hum. ZA

 

28 dienas

 

 

 

10 (1)

 

-

 

 

 

KOPĀ:

 

 

 

 

 

174 (24)

 

238 (37)

 

 

Powered by Elxis - Open Source CMS