Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas pārskats par darbu 2017. gadā

26-01-2018

Valsts Zinātniskās kvalifikācijas (VZK) komisija 2017. gadā noturēja 8 sēdes, kurās kopā izskatīja 148 promocijas darbus, akceptēja 141 darbu, 3 darbi noraidīti, 4 darbi šobrīd ir atgriezti promocijas padomēm komisijas recenzenta atzīmēto trūkumu novēršanai un tiks skatīti atkārtoti. Gada laikā 18 darbi tika atgriezti promocijas padomēm ar lēmumu "var aizstāvēt pēc recenzijā minēto trūkumu novēršanas". 2016. gadā komisija izskatīja 180 promocijas darbus.

2017. gadā izskatītie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2016. gadā izskatīto darbu skaits): bioloģija - 5 (6), būvzinātne - 2 (3), datorzinātne - 3 (2), ekonomika - 10 (9), vadībzinātne - 19 (28), demogrāfija - 1 (1), elektronika un telekomunikācijas - 3 (6), enerģētika 5 (9), elektrotehnika - 1 (3), farmācija - 4 (0), fizika - 7 (4), ģeogrāfija - 1 (0), informācijas tehnoloģijas - 4 (8), juridiskā zinātne - 7 (9), komunikāciju zinātne - 1 (1), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes - 10 (11), lauksaimniecības zinātne - 3 (4), literatūrzinātne - 2 (1), folkloristika 0 (1), materiālzinātne - 6 (5), mākslas zinātne - 2 (6), matemātika - 1 (1), medicīna - 16 (20), mehānika - 1 (1), mašīnzinātne - 1 (0), mežzinātne - 1 (1), pārtikas zinātne - 5 (1), pedagoģija - 8 (9), psiholoģija - 2 (3), socioloģija un politikas zinātne - 1 (3), transports un satiksme - 4 (5), valodniecība - 3 (7), veterinārmedicīna - 1 (0), vides zinātne 6 (8).

Promocijas darbi pa augstskolām iedalās šādi: LU - 45 (65), RTU - 36 (53), LLU - 16 (15), RSU - 17 (16), DU - 10 (6), RPIVA - 3 (0), LiepU - 2 (7), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija - 0 (1), BA "Turība" 4 (4), RISEBA - 3 (1), Latvijas Kultūras akadēmija - 2 (1), TSI - 2 (0), Baltijas starptautiskā akadēmija - 6 (4), Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija - 1 (3).

Ilga Jansone, VZK komisijas priekšsēdētāja

Powered by Elxis - Open Source CMS