LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vietām

8-02-2018

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūts (LU LFMI), pamatojoties
uz LU LFMI Stratēģiju (2015-2020),
izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

Vadošā pētnieka vieta literatūrzinātnes nozarē ar specializāciju padomju, diasporas un mūsdienu literatūras izpētē;

Vadošā pētnieka vieta folkloristikas nozarē ar specializāciju folkloristikas vēsturē un teorijā;

Pētnieka vieta literatūrzinātnes nozarē ar specializāciju latviešu literatūras pētniecībā reģionālo procesu kontekstā un papildus specializāciju padomju, diasporas un mūsdienu literatūras izpētē;

Pētnieka vieta literatūrzinātnes nozarē ar specializāciju padomju, diasporas un mūsdienu literatūras izpētē un papildus specializāciju literatūras teorijas un identitāšu pētījumos.

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI mājaslapas (www.lulfmi.lv) sadaļā "Dokumenti". Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2012-2018) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 1. martam LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 510. kabinetā, kā arī elektroniski ( ). Tālrunis uzziņām 67229017.

Powered by Elxis - Open Source CMS