LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA UN LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA ZINĀTŅU AKADĒMIJA PARAKSTA LĪGUMU PAR SADARBĪBU ZINĀTNĒ AR ZEMKOPĪBAS MINISTRIJU

8-02-2018

Šī gada 6. februārī, Zemkopības ministrijā (ZM) notika līguma parakstīšana par sadarbību zinātnē starp ZM, Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA), ko parakstīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, LZA prezidents Ojārs Spārītis un LLMZA prezidente Baiba Rivža.

Sadarbības līgums ietver trīspusēju vienošanos par informācijas apmaiņu un sadarbību, izstrādājot ieteikumus uzlabojumiem zinātnē un augstākajā izglītībā, jo īpaši zinātnes iestāžu starptautiskās konkurētspējas veicināšanai un ciešākai sasaistei ar industriju, kopīgu konferenču, izstāžu, konkursu un citu pasākumu rīkošanu, kā arī atbalstu jauno zinātnieku sagatavošanai ZM kompetences jomās, sniedzot iespēju doktorantiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LLMZA izmēģinājuma skatēs un LZA sēdēs.

Līgums arī paredz dažādus kopīgus pasākumus Latvijas zinātnes sasniegumu popularizēšanai - jauno zinātnieku semināru un konkursu rīkošanu, atbalstu ražas svētku "Vecauce - 2018" norisei, līdzdarbību konkursa "Sējējs" zinātnes nominācijas vērtēšanā, atbalsta sniegšanā Arvida Kalniņa vārda balvas piešķiršanai par mūža darbu mežzinātnē, starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā, tai skaitā: nodrošinot Latvijas pārstāvju dalību Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības un Latvijas pārstāvju dalību Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas rīkotajos semināros, Latvijas pārstāvju dalību Eiropas Lauksaimniecības pētījumu iniciatīvas (EURAGRI) rīkotajā ikgadējā konferencē un Latvijas pārstāvju dalību Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku kongresā  (NJF) Lietuvā u.c.

Ligita Āzena, LZA LMZN zinātniskā sekretāre

 

Powered by Elxis - Open Source CMS