Par īstermiņa vizītēm 2018.gadā

21-02-2018

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru/institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vizīšu mērķi var būt kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana, darbs bibliotēkā, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskā konferencē. Pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Mobilitātes vizīšu kārtību nosaka LZA Valdes apstiprinātie „Noteikumi par Latvijas zinātnieku īstermiņa mobilitātes vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros", kas atrodami LZA mājas lapas http://www.lza.lv sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība.

NB! Lūdzu, ņemiet vērā, ka sadarbībā ar Bulgārijas un Polijas zinātņu akadēmijām prioritāras ir vizītes divpusējo sadarbības projektu izpildei, taču atbalstītas tiek arī individuālas vizītes. Savukārt jaunais līgums starp LZA un Čehijas ZA (parakstīts 2015. gada decembrī) paredz atbalstu tikai kopīgiem projektiem (ilgums -3 gadi).

Vizīšu finansējums Akadēmijas pielieto izmaksu sadales modeli; LZA partnerakadēmija finansiāli nodrošina Latvijas zinātnieka uzturēšanos konkrētajā valstī (apmaksā viesnīcas izdevumus un līgumā paredzēto dienas naudu) atbilstoši vizītes darba programmai. Zinātniekam pašam jārisina starptautiskā transporta biļešu samaksas jautājums. LZA nodrošina partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos Latvijā un saskaņo zinātnisko programmu. Vieszinātnieki, kas ierodas LZA sadarbības līgumu ietvaros, galvenokārt tiek izmitināti Akadēmijas viesu istabās.

Lūdzam iesniegt pieteikumus 2018. gada vizītēm līdz 30. jūnijam (ja uz kādu no valstīm gada kvota nebūs piepildīta, pieteikumus pieņemsim līdz 2018. gada 2. oktobrim). Informācijai tel. 67227391, mob. 26478619 vai e-pasts:   .

Powered by Elxis - Open Source CMS