Latvijas Zinātnieku savienībā

8-03-2018

Šī gada 22. februārī notika Latvijas Zinātnieku savienības valdes sēde. Darba kārtībā: informācija par Latvijas Zinātnes padomes sēdi, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vēstule par MK projektu iekļaut zinātniekus uzaicināmo ārzemju speciālistu sarakstā, LZS konferences sagatavošana un dažādi jautājumi. 

Par 22. februāra LZP sēdi ziņoja Latvijas Zinātnieku savienības pārstāve Latvijas Zinātnes padomē Ināra Bondare. 2018. gada 6. februārī Latvijas Zinātnes padome ir izsludinājusi 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu ar īstenošanas periodu 36 mēneši (skat. internetā vai "Zinātnes Vēstnesis" Nr. 3 2018. gada 12. februārī). I. Bondare iepazīstināja ar projektu iesniegšanas un izvērtēšanas gaitu. Pretendentam ieteicams rūpīgi izvērtēt, kādai prioritāro zinātnes virzienu LZP ekspertu komisijai (tās vēl ir līdzšinējās, ne pēc jaunā zinātņu nozaru dalījuma) viņa pētījumu tēma būtu visatbilstošākā un sūtīt tai savu pieteikumu elektroniski. Ekspertu komisija vērtēs, vai pētījums atbilst prioritārajiem zinātnes virzieniem un novirzīs to tālāk jaunizveidotajam sekretariātam, kas izvēlēsies ekspertus no apstiprinātās starptautiskās listes. Projektu pieteikšanas termiņš ir 2018. gada 8. marts un iesniegto projektu saraksts tiks apstiprināts nākošajā LZP sēdē š.g. 22. martā.

LZS valdes priekšsēdētājs Uldis Grāvītis iepazīstināja ar saņemto Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbierības (LIZDA) vēstuli, kas adresēta Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Valsts kancelejai (nosūtot to informācijai arī Latvijas Zinātņu akadēmijai, Latvijas Zinātnes padomei u.c.) un saucas "Iebildumi pret MK noteikumu projektu "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki"", iebilstot pret to, ka sarakstā minētas profesijas "vadošais pētnieks", "pētnieks", "zinātniskais asistents" kā tādas, ko nav iespējams aizpildīt pašu spēkiem. "Tie ir zinātniskajās institūcijās vēlēti akadēmiski amati, kuros netiek saņemts adekvāts atalgojums, jo Latvijā jau ilgstoši netiek nodrošināts bāzes finansējums atbilstoši Zinātniskās darbības likuma normām" (citāts). Ja tiks nodrošināts likumā paredzētais zinātnes finansējums un līdz ar to adekvāts zinātnieku atalgojums, nebūs nekāda nepieciešamība vidējās un zemākās kvalifikācijas zinātniekus (pētniekus, zinātniskos asistentus) meklēt ārzemēs un arī viens otrs augstas raudzes ārzemēs strādājošs zinātnieks padomās, vai nebūtu laiks atgriezties dzimtenē. Kā piebilda U. Grāvītis, MK iecerētais projekts runā pretī arī pēcdoktorantūras grantu projektam, kas paredz, ka jaunais zinātņu doktors pēc granta termiņa izbeigšanās paliek strādāt savā zinātniskajā kolektīvā kā pilntiesīgs zinātnieks ar pienācīgu atalgojumu. I. Bondare pieļauj, ka MK iecerētie noteikumi domāti aizbraukušo zinātnieku atgriešanai Latvijā, bet U. Grāvītis pamatoti jautā, kādēļ sarakstā paredzēts iekļaut jau zinātnieku zemākos līmeņus - pētniekus un zinātniskos asistentus, kuru trūkums nebūtu vērojams, ja tiem varētu nodrošināt pienācīgu atalgojumu? Arī I. Bondare piekrīt, ka LIZDA prioritārajai prasībai valdībai jābūt zinātniskās darbības apmaksas sistēmas sakārtošanai, kas arī ir minēts attiecīgajā vēstulē. LZS valde nolemj LIZDA vēstuli atbalstīt un vajadzības gadījumā piedalīties noteikumu projekta atkārtotā izskatīšanā.

Kā jau nolemts, Latvijas Zinātnieku savienības konference, kurā pārskatu sniedz iepriekšējā padome un valde un notiek jaunas vadības vēlēšanas, paredzēta 2018. gada 10. maijā plkst. 14.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē. Līdz nākošajai LZS Valdes sēdei š.g. 22. martā jābūt precizētam LZS biedru sarakstam. Tad arī tiks lemts par dažiem konferences darbības nodrošināšanas tehniskajiem jautājumiem. I. Bondare ierosina jaunas LZS padomes un valdes vēlēšanām atļaut balsot elektroniski. Aivars Āboltiņš paskaidro, ka LZS statūti to pieļauj.

Apspriežot dažādus jautājumus, LZS valde uzdeva A. Āboltiņam nākošajā Radošo savienību padomes sēdē noskaidrot, vai atsevišķi LZS biedri, kuri paralēli nav citu radošo savienību biedri, bet kuru darbi atbilst to profilam, vajadzības gadījumā nevarētu lūgt šo savienību atbalstu materiālas palīdzības saņemšanai atbilstoši Radošo personu un radošo organizāciju likumam.

LZS sēdē uz rekomendāciju un ietikumu pamata tika uzņemti jauni biedri: Aija Eglīte, Liene Kanceviča, Jānis Lāceklis-Bertmanis, Tatjana Rubina, Jānis Palabinskis, Natālija Sergejeva, Svetlana Atslēga

 Z.K.

Powered by Elxis - Open Source CMS