Izglītības un zinātnes ministrija: 2019. gadā nodrošināt jaunas valsts emeritēto zinātnieku vakances nav iespējams

14-03-2018

Latvijas Zinātņu akadēmija ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli, kurā ministrija informē, ka attiecībā uz "2019. gadu un vidējā termiņa budžeta ietvaru, ministrijas prioritāte ir zinātnes bāzes finansējuma nodrošināšana pilnā apmērā, kā arī konkursa kārtībā piešķiramā pētniecības finansējuma palielināšana", līdz ar to nodrošināt jaunas emeritēto zinātnieku vakances un tam atbilstošo finansējumu 2019. gadā nav iespējams.

Vēstulē IZM norāda, ka "jau 2016. gadā ministrija likumdošanā paredzētajā kārtībā iesniedza jauno politikas iniciatīvu par 35 jauniem valsts emeritēto zinātnieku grantiem, pieprasot tam papildu finansējumu 89 641 euro apmērā. Diemžēl šī politikas iniciatīva netika atbalstīta budžeta veidošanas procesā, tādēļ finansējums valsts emeritēto zinātnieku grantiem un to skaits palika nemainīgs."

Atgādinām, ka Latvijas Zinātņu akadēmija š. g. 20. februāra vēstulē aicināja Izglītības un zinātnes ministriju 2019. gada finansējuma plānā paredzēt vismaz 30 jaunas vakances valsts emeritēto zinātnieku statusa piešķiršanai.

Powered by Elxis - Open Source CMS