LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vietām

7-04-2018

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015-2020),
izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

Vadošā pētnieka vieta mākslas zinātnes nozares, teātra un kino vēstures un teorijas apakšnozarē ar specializāciju 21. gadsimta režijas analīzē;

Pētnieka vieta folkloristikas nozarē ar specializāciju digitālajā humanitārajā zinātnē, arhīva darba metodoloģijā un vernakulāro kultūrprakšu izpētē;

Pētnieka vieta folkloristikas nozarē ar specializāciju digitālajā humanitārajā zinātnē, arhīva darba metodoloģijā;

Divas pētnieka vietas literatūras nozarē ar specializāciju latviešu literatūras pētniecībā reģionālo procesu kontekstā;

Zinātniskā asistenta vieta folkloristikas nozarē ar specializāciju arhīva darba metodoloģijā.

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI mājaslapas (www.lulfmi.lv) sadaļā "Dokumenti". Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2012-2018) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 16. aprīlim LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 510. kabinetā, kā arī elektroniski ( ). Tālrunis uzziņām 67229017.

Powered by Elxis - Open Source CMS