LZA pavasara pilnsapulcē

7-04-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Pavasara pilnsapulce, kas šogad notika 5. aprīlī, bija veltīta Latvijas valsts dibināšanas 100. gadskārtai. Ar akadēmisko lekciju par neatkarīgu Baltijas valstu izveidošanās politiskajām un vēsturiskajām cēloņsakarībām uzstājās LZA korespondētājloceklis Ēriks Jēkabsons, bet svētku uzrunas teica LZA prezidents O. Spārītis un LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.

LZA vārdbalvas saņēma virkne izcilu zinātnieku un četri jaunie zinātnieki. Raiņa balvu par izcilu radošu veikumu zinātnē saņēma LZA goda doktore Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma, Edgara Siliņa balvu fizikā - LZA īstenais loceklis Mārtiņš Rutkis, Heinricha Skujas balvu bioloģijā -  LZA goda doktors Dr.h.c.biol. Jānis Rukšāns, Gustava Vanaga balvu ķīmijā - LZA īstenais loceklis Aigars Jirgensons, Arveda Švābes balvu Latvijas vēstures zinātnē - LZA korespondētājloceklis Ēriks Jēkabsons, bet Arvīda Kalniņa balvu mežzinātnē - Dr.silv. Imants Baumanis.

LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem saņēma Mg. Jānis Šmits - Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā, Mg. Mārcis Sējējs - Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā, Mg. Krista Suta - Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā, Mg. Signe Raudive - Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē.

Pilnsapulces noslēgumā ar ziņojumiem par LZA darbību 2017. gadā referēja LZA ģenerālsekretārs Andrejs Siliņš un LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Juris Krūmiņš.

Alma Edžiņa, LZA Senāta zinātniskā sekretāre

Powered by Elxis - Open Source CMS