Par piedalīšanos konkursā dalībai Eiropas Zinātņu akadēmiju (ALLEA) Konsultatīvā projekta (SAPEA) starptautiskā darba grupā

20-04-2018

Latvijas Zinātņu akadēmija aicina pieteikties konkursam dalībai Eiropas Zinātņu akadēmiju Konsultatīvā projekta starptautiskā darba grupā par tēmu "Pārveidojot novecošanās nākotni" ("Transforming the Future of Aging") šādās nominācijās: eksperts, darba grupas priekšsēdētāja vietnieks, neatkarīgs vērtētājs un ziņojuma izstrādātājs. Pieteikties tiek aicināti eksperti veselības aprūpē, medicīnā, epiģenētikā, sabiedrības veselībā, uztura zinātnē, sociālajās zinātnēs (piem., demogrāfija, veselības ekonomika, socioloģija, tiesību zinātnes, ētika, filozofija, psiholoģija).

Darba grupas vadītājs - profesors Žans - Pjērs Mišels (Jean-Pierre Michel).

Darba grupas mērķis ir izstrādāt rekomendācijas Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstīm par to, kā izveidot iekļaujošas, taisnīgas un ilgtspējīgas veselības un sociālās aprūpes sistēmas un kā veicināt inovāciju ieviešanu novecojošās sabiedrībās.

Galvenie darba grupas jautājumi:

1. Kā publiskā veselības politika var efektīvi mazināt pusmūža cilvēku veselības riska faktorus, lai saglabātu labas funkcionālas spējas vecumdienās?

2. Kā publiskās veselības politikas var veicināt to, lai seniori un veselības aprūpes institūcijas spētu efektīvi spētu izmantot inovatīvu tehnoloģiju, programmatūras un komunikācijas līdzekļus, lai atbildētu novecojošas sabiedrības izaicinājumiem?

3. Kādi politiski, sociāli, izglītības un likumdošanas pasākumi nepieciešami, lai veselības aprūpes sistēmas spētu atbildēt uz novecojošās sabiedrības izaicinājumiem?

4. Kas ir nepieciešams, lai sagatavotu un profesijā noturētu atbilstoši izglītotus speciālistus veselības aprūpes sistēmā, lai tie nodrošinātu kvalitatīvu veselības un sociālo aprūpi?

Darba grupas aktivitātes paredzētas no 2018. gada jūlija līdz decembrim. Ekspertu izdevumi uz darba grupas sanāksmēm tiks segti no projekta SAPEA līdzekļiem.

Papildus informācija pieejama, rakstot uz adresi

Kā pieteikties dalībai konkursā: lūdzu sūtīt pieteikumu konkursam dalībai darba grupā un CV (ne vairāk par 2 lp.) sūtīt LZA starptautisko sakaru nodaļai uz adresi (ar norādi SAPEA konkurss) līdz 2018. gada 8. maijam.

Powered by Elxis - Open Source CMS