LĪDZ 8. JŪNIJAM VAR PIETEIKTIES LATVIJAS - BALTKRIEVIJAS PĒTNIECĪBAS PROJEKTU KONKURSAM

18-05-2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina zinātniekus līdz 8. jūnijam pieteikties Latvijas-Baltkrievijas kopīgas sadarbības programmas 2018. gada pētniecības projektu konkursam. Konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latviju un Baltkrieviju, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu.

Projektu var iesniegt visās pētījumu jomās. Iesniedzamajā projektā jāpiedalās abu valstu pārstāvjiem, par kuriem var būt zinātniskās institūcijas vai uzņēmumi.

Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2018. gada decembrī. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz divus kalendāros gadus, un finansējums projekta Latvijas partnerim nepārsniedz 40 000 EUR divos gados un 20 000 EUR katrā projekta izpildes gadā.

Latvijas partneris projektu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot projekta veidlapu. Līdzvērtīgu projekta pieteikumu Baltkrievijas partneris iesniedz Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejā saskaņā ar Baltkrievijas puses konkursa nolikuma nosacījumiem un veidlapu.

Latvijas partneris projektu iesniedz papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk - VIAA) lietvedībā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga,
5. stāvs) vai nosūta pa pastu (adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija), vai arī elektroniski projekta iesnieguma elektronisko versiju (PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu) nosūta uz e-pastu

Latvijas-Baltkrievijas kopīgā zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskā programma tiek īstenota saskaņā ar 2018. gada 7. februāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanos par sadarbību zinātnē un tehnikā.

Vairāk informācijas par izsludināto konkursu var lasīt VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas  "Latvijas - Baltkrievijas sadarbības programma" Izsludinātie konkursi.

Papildu informācija: Lelde Valeine, Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte (tālr. 67785465, ).

Powered by Elxis - Open Source CMS