LZA IZSLUDINA JAUNAS VAKANCES

18-05-2018

Atbilstoši LZA Statūtu punktam 3.8.1.1. LZA Senāts izsludina sekojošas vakances 2018.gada Rudens pilnsapulces jaunu locekļu vēlēšanām:

1. LZA īstenajiem locekļiem - 9 vakances
2. LZA ārzemju locekļiem - 4
3. LZA korespondētājlocekļiem tiek izsludinātas vakances sekojošās zinātnes nozarēs:

ķīmijā - 1 vakance
farmācijā - 1 vakance
medicīnā - 1 vakance
 bioloģija - 1 vakance
materiālzinātnē - 1 vakance

fizikā - 2 vakances
inženierzinātnēs - 1 vakance
mehānikā - 1 vakance

pārtikas tehnoloģijā - 1 vakance
lauksaimniecības zinātnē - 1 vakance
veterinārmedicīnā - 1 vakance

ekonomika - 1 vakance
literatūrzinātnē - 1 vakance
filozofija/socioloģija - 1 vakance
mākslas vēsture - 1 vakance

Pieteikumi iesniedzami līdz š.g. 15. jūnijam. Ar jauno locekļu kandidātu izvirzīšanas kārtību var iepazīties "Zinātnes Vēstneša" 2018. gada 23. aprīļa numurā un LZA mājaslapā www.lza.lv.

Powered by Elxis - Open Source CMS